eKommune, er en årlige møteplass for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Hit kommer politikere, kommunedirektører, ordførere, leverandører og mange andre.

Det digitale skiftet krever samarbeid og samordning. Det gjelder både mellom det offentlige og det private, mellom staten og kommunal sektor og innad i kommunal sektor. Hvordan får vi til det? Under eKommune går vi nærmere inn på hvordan vi kan samarbeid på tvers, med utgangspunkt i at livet er en strøm av hendelser. 

Nøkkeltema i år er nasjonalt økosystem for sammenhengende tjenester, hvordan ivareta informasjonssikkerhet og personvern og mobilisering av fellesskapet i kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet. 

Lenkeblokk Icon Program og påmelding

-eKommune er et viktig treffpunkt for alle som er opptatt av å skape en enklere hverdag for innbyggerne og som ønsker å bruke resursene mer innovativt. Kommuner og fylkeskommuner møter mange av de samme utfordringene og vil måtte gjøre mange av de samme aktivitetene. På eKommune kommer kommunale ledere, digitaliseringssjefer og leverandører sammen for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Fakta om eKommune

  • Arrangeres for 25. gang
  • Rundt 700 deltakere 
  • 50 prosent ledere
  • 2 dager med faglig innhold
  • Gode mulighet for å dele og lære
  • Felles middag