Involverte direktorat og andre aktører har samlinger på tvers for å dele status og diskutere utfordringer. KS og Difi er sekretariat for arbeidet, og målet er at brukerne skal oppleve én digital offentlig sektor.

I første omgang skal det utvikles sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser som er prioritert i digitaliseringsstrategien. De 7 livshendelsene med ansvarlig fagdepartement er:

  • Få barn (ASD)
  • Alvorlig sykt barn (HOD)
  • Miste og finne jobb (ASD)
  • Ny i Norge (KD)
  • Dødsfall og arv (KMD)
  • Starte og drive en frivillig organisasjon (KUD)
  • Starte og drive en bedrift (NFD)

På første samling deltok Helsedirektoratet, Brønnøysundregistrene, Nav, Imdi, Statped, Skatteetaten, Bufdir og DFØ deltatt.

Foto: Mona Hovland Jakobsen i DIFI.

Mange utfordringer
Målet med samlingene er å få innblikk i hvor langt aktørene har kommet, hva som er utfordrende og hva Difi og KS kan bidra med for å hjelpe til videre.

-Deltakere presenterer pågående prosjekter, utfordringer og tanker rundt hva som går bra og hva som er vanskelig. Det mangler ikke på utfordringer når det offentlige skal skape sammenheng i 7 livshendelsesforløp. Ikke bare er livshendelsene komplekse i seg selv, men livshendelsene går også over i hverandre, sier avdelingsdirektør i KS Asbjørn Finstad.

Skaffer oversikt
Difi og KS har etablert et sekretariat som skal jobbe målrettet med å være en god støtte for arbeidet. De skal verken styre eller koordinere, men støtte og bistå på tvers.

-Sekretariatet er i gang med å samle innsikt om behov, og få oversikt over hva de helt konkret kan gjøre for å bringe arbeidet med livshendelsene videre. Sekretariatet har også vært rundt i alle departementer som har ansvar livshendelsene for å høre om hvordan departementene jobber og tenker, sier Finstad.

Neste samling vil bli i månedsskiftet januar/februar.

-Vi jobber for å øke kommunesektorens tilstedeværelse og deltakelse i arbeidet med livshendelsene i tiden som kommer, sier Finstad.