KS er svært glade for at han blir med videre i rådet som ordinært medlem, og at han også fortsetter som representant for kommunesektoren i Skate.

Arild Sundberg har vært leder i KommIT-rådet siden etableringen i februar 2016 og før det i programstyret til KommIT-programmet som varte fra 2012-2015.Det er i løpet blitt mange felleskomponenter og -løsninger som har sett dagens lys med Sundberg som leder i KommIT-sammenheng: SvarUt, eByggesak, KS Læring, Digisos, Digihelse, MinSide – for å nevne noen.

 I tillegg til å være en drivende kraft i KommIT, har Sundberg representert kommunal sektor i flere råd og utvalg, som f.eks. Skate, Nasjonalt eHelse-styre og Modernisert folkeregister.

 Takk for innsatsen så langt, Arild! Vi ser frem til videre samarbeid!