Formål:

Fagrådet skal sikre at felles kommunale komponenter blir vurdert benyttet i løsninger. Fagrådet skal være rådgivende til KS Digitaliseringsutvalg (heretter omtalt som DU). Felles kommunale komponenter og løsninger utvikles og forvaltes innenfor FIKS rammeverk.

Oppgaver:

 1. Fagrådet er et rådgivende organ
  Fagrådet skal primært være et rådgivende organ for DU og vil følge deres møteplan slik at man best mulig kan bistå med råd i saksforberedelsene til KommIT-rådet. Det vil bli gjennomført omtrent 10 møter årlig, de fleste ved hjelp av videokonferanse. 

  Fagrådet skal også gi råd til relevante prosjekter ved behov og sørge for at representanter for kommunesektoren i styringsgrupper o.l. får faglig støtte.

 2. Fagrådet løfter relevante tema av prinsipiell betydning til KS Digitaliseringsutvalg
  I fagrådet skal deltakerne gjensidig informere hverandre om initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i offentlig sektor, som er relevante for DU og KommIT-rådet. Fagrådet skal bidra til å sette relevante tema av prinsipiell betydning på KommIT-rådets dagsorden. Slike tema skal ta utgangspunkt i FIKS rammeverk.

 3. Være pådriver for bruk av felles kommunale komponenter og løsninger
  Ved å gå gjennom sjekkliste sammen med samhandlingsprosjekter, skal fagrådet sørge for bruk av felles kommunale løsninger.

 4. Ved behov vurdere videreutvikling av FIKS rammeverk
  Dersom et prosjekt har behov for nye felleskomponenter og løsninger som ikke allerede finnes, skal fagrådet vurdere om det er behov for å utvikle disse som del av FIKS rammeverk. Forslag til utvikling oversendes DU.

 5. Eie og forvalte dokumenter som fagrådet benytter
  Dette inkluderer dokumentene “Virksomhetsarkitektur i kommunal sektor” og “Autorisering av KS prosjekter” og sjekklister og maler det refereres til i disse.

Sammensetning:

 • Astrid Øksenvåg, KS
 • Tristan Rolstad, Bærum kommune
 • Rune Sandland, Oslo kommune
 • Tor Erlend Fægri, Trondheim kommune
 • Andreas Sigvaldsen, Odda kommune
 • Margrethe Noraas, Kristiansand kommune
 • Frode Sjovatsen, Rogaland fylkeskommune
 • Jens Riis, Bergen kommune

KS Digitaliseringsutvalg oppnevner mellom fem og ti medlemmer til fagrådet. Sammensetningen skal sørge for komplementerende kompetanse og at både fylkeskommuner og kommuner er representert. Medlemmene må ha anledning til å bidra aktivt i fagrådet. Ved behov vil fagrådet knytte til seg nødvendig kompetanse.