De regionale samarbeidene er med på å utvikle innføre nasjonale og regionale prosjekter/løsninger i kommunene.

I tillegg samles sterke fagmiljøer i nettverkene for å påvirke digitaliseringen i offentlig sektor. og sikre god sammenheng på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette gjelder spesielt hvis nettverkene er koblet inn mot den nasjonale styringsstrukturen på digitalisering og innovasjon i kommunesektoren.

Både Rogaland og Hordaland har etablert samarbeid, og flere regioner er i gang med planleggingen.

Lenkeblokk Icon Les om DigiRogaland