Lenkeblokk Icon Se fullt program og meld deg på her

Kl 11.00 – 11.45  Åpning av konferansen

Programleder: Håkon Haugsbø

Nasjonale fellesløsninger - muliggjører eller tvangstrøye for bærekraft

Ved Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Hvorfor trenger vi nasjonale fellesløsninger?

Ved Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samtale mellom
Linda Hofstad Helleland  og Bjørn Arild Gram

Vendepunkt 2020 - sammen for en ny hverdag

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS

Samtale mellom

Kristin W. Wieland  og Roar Velvelstad, leder av KOMITrådet

12.00 – 12.45 Hvordan lykkes med felles digitale tjenester i kommunesektoren?

KS skal være en pådriver for utvikling og bruk av fellesløsninger og komponenter. Den siste tiden har KS utviklet en rekke fellestjenester som er tilgjengelig for alle kommuner og fylkeskommuner via Fiks-plattformen. Mange kommuner har tatt tjenestene i bruk, men vi har et stykke igjen før alle er med. Hva skal til for at løsningene faktisk blir felles for kommunesektoren – at alle tar dem i bruk?

Innlegg og samtaler

Smittesporing
Fiks Folkeregister
Informasjon om fellestjenestene
Deltakere: Tristan Rolstad, Tjenesteleder Teknologiledelse og Fagleder Digitaliseringsteknologi (CTO), Bærum kommune
Torbjørn Pedersen, Digitaliseringsdirektør, Lillestrøm kommune
Astrid Øksenvåg, Avdelingsdirektør, KS, FID Digitale fellestjenester

Pause og parallellsesjoner

14.45 – 15.30 Hvordan møter vi et økende trusselbilde - sammen eller hver for oss?

Hva skjedde på Østre Toten?

Ole Magnus Stensrud, Kommunedirektør, Østre Toten kommunen

Hva sier Datatilsynet?
Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet

Systemgjennomgang i Bergen kommune
Kjetil Århus, Direktør - Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune

Utfordringer i kommunal sektor - sett fra KS’ ståsted
Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør, KS, FID Strategisk IKT og digitalisering

Hvordan kan vi sammen håndtere et økende trusselbilde?
En samtale mellom
Ole Magnus Stensrud, Kommunedirektør, Østre Toten kommunen
Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet
Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør, KS, FID Strategisk IKT og digitalisering

15.30 Slutt for dagen

Dag 2 15. april

09.00-09.45 E-helse forenkler og gir en tryggere pasientopplevelse, men går utvikling og innføring i riktig retning?

Koronaen har styrket behovet for e-helseløsninger. Forventningene om en enklere arbeidshverdag og en tryggere pasientopplevelse er store. Hva er ambisjonene på e-helseområdet? og hvordan foregår dialogen med leverandørene?

Hvordan understøtter vi innbyggernes helsetjeneste?

Hva betyr eHelse for kommunal sektor?
Terje Wistner, Avdelingsdirektør eHelse, KS

NHNs nye strategi og hva det betyr for kommunene
Johan Ronæs, Administrerende direktør, Norsk Helsenett

Felles kommunal journal og det videre arbeidet
Harald Hjelde, Prosjektleder AKSON, KS, FID eHelse

Hvordan vi kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene gjennom godt e-helsearbeid?

Samtale mellom
Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør FID, KS
Om dagens strukturer, viktigheten av digitale fellesløsninger, hva som hemmer og hva som fremmer

Per Kristian Vareide, Kommunaldirektør i Stavanger kommune og leder av Akson journal styringsgruppe
Gevinster for innbygger og helsepersonell. Om hvorfor det er viktigere enn noen gang at vi lager sammenhengende helsetjenester. Om hva kommunene ønsker.

Johan Ronæs, Administrerende direktør, Norsk Helsenett
Om hvordan vi skal få alt til å spille sammen

Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Om forventinger til utvikling og innføring av digitale fellesløsninger sett fra etfolkehelseperspektiv

09.45-10.00

Pause og utstillervandring

10.00-10.45 Er vi offensive nok i digitaliseringen av skolesektoren?

Digitale læremidler gir mange helt nye muligheter for inkluderende og tilpasset opplæring. Skoleeiere har fått insentiver til å kjøpe digitale læremidler i forbindelse med fagfornyelsen og leverandørene har fått støtte til utvikling.
Men det er ikke det samme å kjøpe digitale læremidler som trykte lærebøker, og digitale læremidler stiller oss overfor utfordringer vi ikke har hatt med trykte lærebøker. Stikkord er forvaltning, anskaffelse, personvern og informasjonssikkerhet. Dessuten krever det også en godt utbygget og stabil infrastruktur.
Hvordan kan vi sammen løse de praktiske utfordringene rundt tilgang og bruk slik at læremidlene gir flest mulig elever de beste læringsmulighetene nå og i fremtiden?

AVT - prosjektet - rammeverk for å støtte tilpasset undervisning og anbefaling av relevante læringsressurser

FriDA - Fri Digital Arena
Bærumsmodellen
NDLA

Plenumssesjonen avsluttes med en samtale mellom innlederne

10.45 Pause og parallelle sesjoner

12.00 – 13.00 Scenarier eller utopier? Hvordan opplever innbyggerne én offentlig digital sektor i 2030

Innbyggerens møte med offentlig sektor i 2030
Tore Tennøe, Direktør, Teknologirådet

Hvordan ser det nasjonale økosystemet ut i 2030?
Steffen Sutorius, Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Samtale mellom
Tore Tennøe, Direktør, Teknologirådet
Steffen Sutorius, Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør FID, KS
Roar Vevelstad, Leder, KOMit-Rådet

1300 – takk for i år, velkommen tilbake til eKommune i 2022