Rapporten vil inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget knyttet til de vurderingene KS må gjøre rundt  organisering av arbeidet med nasjonale fellestjenester i kommunesektoren.

Lenkeblokk Icon Les rapporten her