Fellesløsninger kan bidra til at kommunene blir med på digitale løft de ikke har “muskler” nok til å utvikle eller forvalte alene.
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, KS

eKommune

eKommune 2021 er en to-dagers hel-digital konferanse den 14. og 15. april. Her vil det som alltid være plenumsinnlegg, debatter, sesjoner, gruppearbeid, nettverksbygging, og utstillerarena. I år vil alt være tilgjengelig digitalt og du kan følge med på alt som skjer i studio, på streaming, i opptak, på chat, mentimeter, m.m. via vår digitale visningsplattform.

Områdedirektøren for forskning, innovasjon og digitalisering i KS mener løsningene blir bedre om vi utvikler dem sammen enn hver for oss. 

14. og 15. april arrangerer KS eKommune, den årvisse møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Årets tema er "Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?"

Lenkeblokk Icon Meld deg på eKommune her

- Digitale fellesløsninger spenner vidt.  Fellesløsninger kan bidra til at kommunene blir med på digitale løft de ikke har “muskler” nok til å utvikle eller forvalte alene. Det kan også bidra til at vi vi sammen med næringslivet kan få etablert løsninger som ellers ikke ville ha sett dagens lys. I tillegg blir det enklere å lage gode løsninger for innbyggerne på tvers av forvaltningsnivå og sektorer når vi gjør ting i fellesskap , sier Kristin Weidemann Wieland.

Koronadigitalisering

 I år har vi sett hvilken rolle digitaliseringen har spilt for kommunenes håndtering av koronakrisen. Kommunene rapporterer selv at de har tatt i bruk flere digitale løsninger som vil bli videreført også etter pandemien. Se kommunenes erfaringer fra koronakrisen  - delrapport 1.

- Koronapandemien har ført til at kommuner, fylkeskommuner og staten må jobbe på nye måter, og har tatt i bruk digitale løsninger på rekordtid. Dels har dette skjedd på lokalt nivå, men vi har også både utviklet og fått rask og stor utbredelse av en rekke kommunale og nasjonale fellesløsninger til nytte i pandemien.  Framgangen er et resultat av langsiktig jobbing med å samle kreftene om digitalisering og sikre velfungerende samarbeid på digitaliseringsområdet innen kommunal sektor, og i samarbeid med statlige aktører. Innbyggerne bør få bedre og mer sammenhengende tjenester. Det krever at nasjonale myndigheter og aktører arbeider sammen for å skape og dele disse løsningene, mener områdedirektøren.

Erfaringer

Før konferansen inviteres deltakerne til å dele sine digitale prosjekter i en «prosjektsnap»løsning. Erfaring fra digital ledelse i krise og kommunenes nytte av de ulike digitale fellesløsningene blir også belyst.

- I 2021 har Stortinget behandlet innovasjonsmeldingen og regjeringen har lagt fram perspektivmeldingen. Begge viser at vi må ta noen store overordnede grep som sikrer godt rom for lokal frihet og eksperimentering, men med en ressursutnyttelse og digitale premisser som muliggjør utvikling – det er bærekraftig, sier Kristin Weidemann Wieland.

Lenkeblokk Icon Du kan delta på eKommune 2021 og bidra til bærekraftig digitalisering ved å melde deg på her