Mål og posisjoner

Målene i digitaliseringsstrategien er vedtatt av hovedstyret i KS og følger samme inndeling som digital agenda for Norge.