Digitaliseringsstrategien

KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020 er vedtatt av hovedstyret og danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres.

Mer om digitalisering

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Biblioteket i Kongsvinger tilbyr innbyggerne en-til-en veiledning hver torsdag og en rekke kurs i grunnleggende digitale ferdigheter.

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

KS og Vegvesenet har gått sammen om en ny løsning som gjør det enklere å søke om avkjørsel til offentlig vei. Et felles digitalt skjema sikrer at søknaden sendes til riktig instans, og relevante opplysninger for adressen hentes inn automatisk.

DigiFin-løsninger tas i bruk

DigiFin-løsninger tas i bruk

Kommuner over hele landet tar nå i bruk nye løsninger utviklet i fellesskap med støtte fra finansieringsordningen DigiFin. For både DigiHelse og DigiSos ligger det an til at et titalls nye kommuner kobler seg på i løpet av året.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Moderniserer byggesaksprosessen

Moderniserer byggesaksprosessen

Mange opplever at innsending og behandling av byggesøknader tar tid, og at tjenesten er lite brukervennlig. Nå bidrar KS til å utvikle enklere løsninger der byggenæringen og privatpersoner står mer i sentrum.

Digihjelp-midler til kommuner

Digihjelp-midler til kommuner

34 kommuner får til sammen fem millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å opprette veiledningstilbud til innbyggere med lav digital kompetanse.

Les flere artikler

KONTAKT