- Det vil kreve store investeringer i mobil- og fibernett framover for å gi et likeverdig tilbud til alle innbyggere i Norge. Det er viktig at regjeringen legger til rette for at dette faktisk skjer, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Økt støtte

Stortinget økte bevilgningen til bredbåndsutbygging i kommuner med tynt befolkningsgrunnlag til 200 millioner kroner fra 150 millioner kroner i 2018 og fra 100 millioner kroner i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. KS tar til etterretning den fylkesfordeling av bevilgningen som regjeringen nå har gjort.

Behovet er stort

KS er utålmodig på vegne av de kommunene som trenger støtte for å utløse kommersiell utbygging av bredbånd. Ifølge Nasjonalt breibandråd er behovet for støtte i ikke-kommersielle områder nær 400 millioner kroner årlig.

Avvikler kobbernettet

Når Telenor nå avvikler kobbernettet i løpet av de nærmeste årene vil dette ramme særlig kommuner med manglende bredbåndsdekning. Mobilnett seiler opp som alternativt fast bredbånd, noe som er et viktig og solid alternativ til fiber for innbyggere som ikke har et tilgjengelig alternativ for fastnettilgang. Skandinavias første 5G-pilot i gang på Kongsberg, der flere familier får lynraskt bredbånd til huset sitt – levert over 5G.

- Vi har tillit til at fylkeskommunene prioriterer områder der Telenor de kommende årene nå avvikler kobbernettet. Fellesnevneren er at det er klare gevinster å hente på god samhandling og koordinering regionalt, sier Eide.