Siden kommuner og fylkeskommuner kommuniserer om akkurat de samme tjenestene, er potensialet for deling stort. Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, skal derfor dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.

Rapporter til KS innen 1. oktober 2021

Fyll ut og send inn rapporteringsskjemaet som ligger nederst på siden.

Legg ved reviderte tekster

Hvis dere har revidert standardtekster som en del av språkarbeidet, ber vi dere legge ved noen eksempler i ny og gammel versjon. Vi tar kontakt hvis det er aktuelt å bruke noen av tekstene som eksempler i tekstbasen.

Lenkeblokk Icon Rapporteringsskjema for støtteordning