Hva er en dialogduk?
Dialogduk er en involverende og engasjerende arbeidsform der deltakerne arbeider i grupper. Dere kan bruke dialogduken i en sammenhengende arbeidsøkt, eller dele arbeidet opp i flere (kortere) økter. Målet er at deltakerne skal gå ut fra samlingen med ny innsikt og inspirasjon, og med vilje til handling.

Hvorfor en dialogduk om klart språk?
Å endre måten man skriver på, kan både være utfordrende og ta tid. Derfor er det viktig å skape motivasjon og forståelse for at klart språk er noe vi prioriterer. Til hjelp i det arbeidet har vi utviklet et pedagogisk verktøy – en dialogduk. Den er bygget opp rundt noen viktige temaer i klarspråksarbeidet:

  • hvordan jobbe med klart språk?
  • forstå brukeren
  • hvordan lykkes med klart språk?
  • hvordan skrive klart?
  • arbeid med teksteksempler
  • hvordan skal vår virksomhet jobbe med klart språk?

Ønsker du å bestille dialogduker?
Det koster 200 kroner per duk. Hvis dere skal bruke verktøyet i en gruppe på 40 personer, vil vi anbefale 8–10 dialogduker. Dukene kan brukes flere ganger.

Lenkeblokk Icon Lenke til bestillingsskjema