Hva er klarspråksprisen?
Klarspråksprisen er en utmerkelse for et langsiktig og systematisk arbeid med klart språk i det offentlige. Det er to priser, en for statlige etater og en for kommuner/fylkeskommuner.
Kommunal- og distriktsministeren overrekker prisene i mars.

Lenkeblokk Icon Påmeldingsskjema nynorsk Lenkeblokk Icon Påmeldingsskjema bokmål

Det er også mulig å melde på en statlig etat eller kommune/fylkeskommune du selv ikke jobber i. Da sender du begrunnet forslag til ssb@sprakradet.no. Din kandidat får tilsendt skjema, som de må fylle ut og sende inn, hvis de ønsker å delta i konkurransen om klarspråksprisen.

Kriteriene for klarspråksprisen

Juryen legger vekt på

  • hvordan klarspråksarbeidet er organisert, at det er forankret i ledelsen og at det involverer store deler av virksomheten
  • god kobling mellom språkarbeidet og øvrige arbeids- og utviklingsprosesser
  • språklig sammenheng i alle kanalene mellom forvaltningen og innbyggerne
  • hvilke konkrete tiltak som er gjennomført
  • hvordan målgruppene blir involvert i utviklingen av tekster, og hvordan tekster blir tilpasset deres behov
  • konkrete resultater av klarspråksarbeidet ved evaluering, brukertesting, målinger eller lignende
Lenkeblokk Icon Retningslinjer for Klarspråksprisene - regjeringen.no

 Hva er klart språk?
 Den internasjonale definisjonen av klarspråk er «kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppa finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den».

Språkrådet, KS og Digitaliseringsdirektoratet samarbeider om klarspråksprisen.