Hamar kommune har jobbet systematisk med klarspråk i flere år. Ledere og saksbehandlere har deltatt på skrivekurs, og ansatte jobber fram klare tekster på skriveverksted. Kommunen har også regnet ut hva de kan spare på å skrive tekster som innbyggerne forstår.

– Vi vet at mange innbyggere ringer til kommunen fordi de ikke forstår innholdet i brevene våre. Hvis ti prosent ringer oss etter å ha mottatt et brev, og det er et forsiktig anslag, koster det kommunen 1,5 millioner hvert år, forklarer Tonje Bertini og Ingse Kjernmoen, som har ledet klarspråksarbeidet.

Hva vil dere trekke fram som spesielt nyttig i arbeidet?
– Vi har hatt stort utbytte av skriveverksteder. Der hadde vi med oss en norsklærer fra ungdomsskolen. Det var nyttig og berikende. Resultatet av skriveverstedene er gode tekster som er enklere å forstå for innbyggerne, men like viktig er det at saksbehandlerne får nødvendig opplæring ved å delta.

Hvilke råd vil dere gi til kollegaer i andre kommuner som skal i gang med klarspråksarbeid?
– Legg en plan noen år fram, og sett av tid hos ressurspersoner. Bevisstgjøring hos rådmannen og i toppledelsen er også viktig, og ressursbruken må forankres her. Det kan også være lurt å koble klarspråksarbeidet til andre viktige satsninger, for eksempel digitalisering.
– Dessuten bør dere bruke alle ressursene som finnes på nett, for eksempel tekstbasen, kurset «Den gylne pennen» og andre kommuners språkprofiler. Det finnes masse materiale tilgjengelig, og vi lånte rått fra andre. Herlig med delingskultur! Husk også å fortelle hva dere har gjort, internt. Feire!

Har dere gjort noen feil andre kan lære av?
– Vi har erfart at det er fort gjort å gape over for mye, så et godt tips er å begynne arbeidet hos noen få avdelinger.

Hvorfor bør andre kommuner satse på klarspråk?
– Dette er viktig for tilliten mellom innbyggerne og forvaltningen. Det blir bare viktigere og viktigere. Senest så vi en undersøkelse om at ungdom ikke forstår kommunikasjonen fra det offentlige. Hvis vi ikke gjør noe med det, hva gjør det med tilliten i framtida og oppfatningen av kommunene?