Ytterligere informasjon om innspillsrunden

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Les mer på Datatilsynet.no

Datatilsynets veiledning om strømming av idrettsarrangementer for barn er særlig rettet mot de som strømmer eller publiserer opptak av idrettsarrangementer, men gir også nyttig informasjon til foresatte og medlemmer av idrettsklubber. Dette er også relevant for kommunene, som blant annet eier lokalene og idrettsarenaene og godkjenner montering av eventuelle kameraer. Kommunene er og ofte behandlingsansvarlig.

Kommunen er ofte behandlingsansvarlig, og det skal foreligge et behandlingsgrunnlag

Det første som må avklares ved strømming av idrettsarrangementer for barn, er ansvarsforholdet etter personvernregelverket mellom de aktørene som er involvert. Kommunen vil ofte kunne være behandlingsansvarlig, og dermed ha ansvaret for å sikre at personvernregelverket er fulgt. Dette beskrives nærmere i veilederens kapittel 3 om ansvarsplassering. I tillegg skal all behandling av personopplysninger ha et rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å være lovlig. Dette omtales i veilederens kapittel 4. Hvorvidt samtykke kan være et tilstrekkelig grunnlag, utdypes nærmere i kapittel 5. Behandlingsansvarliges plikt til å ivareta den registrertes rettigheter og berettigede interesser samt plikten til å informere de som filmes, er omtalt i kapitlene 6, 7 og 8.   

Strømming kan som hovedregel ikke gjennomføres

Konklusjonen i veiledningen er at strømming av idretter hvor flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket. For strømming av individuelle idretter hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, kan samtykke på gitte vilkår være tilstrekkelig behandlingsgrunnlag. Dette omtales nærmere i veilederens kapittel 6 om samtykke.

Innspill til veiledningen

Datatilsynet har sendt veiledningen til KS samt Norges idrettsforbund, Barneombudet og de største private aktørene innen strømming av norsk breddeidrett for å få innspill til om noe er uklart eller mangler i veilederen. Det er imidlertid åpent for alle å komme med innspill.

KS ga innspill til Norges idrettsforbund da saken kom opp senhøstes 2022.  Veiledningen slik den nå foreligger, er i samsvar med de vurderingene som KS har gjort tidligere. Dette har KS formidlet til Datatilsynet.

Synspunkter?

Kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å sette seg inn i veilederen. Hvis dere har synspunkter, kommentarer eller spørsmål til veilederen, er det fint om dere sender dette til Datatilsynet (innspill@datatilsynet.no).