Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, direkte til mange kommuner og gjennom Kartverket.

Onsdag ble det kjent at selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester 5. mai. Uvedkommende lastet ned informasjon fra søketjenesten. Navn, adresse og fødselsnummer til nåværende og tidligere eiere av eiendom i Norge kan være på avveie, bekreftet Norkarts administrerende direktør Leif Arne Brandsæter til NRK onsdag – opptil 3,3 millioner personer.

Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret i løpet av en halv time. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår.

Ikke kommunale tjenester

KS har torsdag vært i kontakt med Norkart om datainnbruddet, etter at kommuner reagerte på at de ikke var blitt varslet om at personopplysninger kunne være på avveie.  

Selskapet opplyser at datainnbruddet rettet seg mot Norkarts fritektssøketjeneste, som er en kopi av matrikkelen. Norkart er behandlingsansvarlig for denne tjenesten. De opplyser videre at Norkarts øvrige systemer, som feks Gisline og Komtek, og andre systemer hvor kommuner er behandlingsansvarlige, ikke er berørt av hendelsen.

Norkart har ikke plikt til å varsle når kommuner ikke er berørt. De skal kun varsle hvis kommunale data er berørt. Dersom dette skulle endre seg, sier Norkart at de omgående vil informere kommuner om dette.

Dette framgår av avtalen Norkart har med Kristiansand kommune, og trolig en rekke andre kommuner:

«Brudd på personopplysningssikkerheten

Databehandleren (Norkart) skal skriftlig underrette den Behandlingsansvarlige (kommunen) om eventuelle brudd på personopplysningssikkerheten. Varselet skal gis senest 48 timer etter at Databehandleren ble oppmerksom på bruddet.» 

Råd om informasjonssikkerhet

Norkart har ikke holdepunkter for at opplysninger er forsøkt misbrukt, men oppfordrer likevel i en pressemelding til ekstra årvåkenhet spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri. Norkart minner om Datatilsynets råd for å unngå misbruk av personopplysninger

KS og kommunesektoren samarbeider for å håndtere utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Denne siden gir tips og råd til kommunene.