Sikker Kommune arrangeres av KS og forening for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS)og vil foregå digitalt. Arrangementet er gratis, og målgruppa er ansatte i kommunesektoren som jobber med informasjonssikkerhet, personvern og digitalisering.

I dag er det stor variasjon mellom kommunene når det kommer til kompetanse, ressurser og tempo i digitaliseringsarbeidet. KS har derfor opprettet nettverket strategisk nettverk for informasjonssikkerhet og personvern, herunder digital beredskap i kommunal sektor, kalt SNIP. Nettverket vil være direkte tilknyttet Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern.

Lenkeblokk Icon Nettverket SNIP

Porgram og påmelding Sikker Kommune 1.0