19 kommuner fått til sammen to millioner for å opprette veiledningstilbud og hjelpe innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

I år er det nok særlig mange innbyggere som har fått kjent på hvor viktig det er å kunne beherske digitale verktøy. Koronapandemien har vist at kunnskap om, og evne til, å bruke digitale verktøy og tjenester er avgjørende, spesielt når redusert fysisk kontakt med andre er et av de viktigste smitteverntiltakene.

Lenkeblokk Icon Se hvilke kommuner som har blitt tildelt støtte

Del av et langvarig samarbeid

Tilskuddsordningen er en del av et langvarig samarbeid og en felles satsning mellom KMD og KS. I januar 2020 forlenget KS og staten samarbeidet om økt digitale kompetanse i befolkningen gjennom Digihjelpen.

Samarbeidsavtalen og tilskuddsordningen skal legge til rette for at alle kommuner får etablert et veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

Siden 2017 har 124 kommuner fått tilskudd på totalt 15 millioner kroner for å etablere slike tilbud.