Digital kompetanse er viktigere enn noen gang, men mange står utenfor det digitale fellesskapet. Det er mange forskjellige instanser som jobber for å tette det digitale gapet, både offentlig og privat. Hvordan kan vi samarbeide for å få til et bedre tilbud for de som trenger opplæring? Sammen med HK-direktoratet og det lokale biblioteket arrangerer KS tre regionale heldagssamlinger i høst. 

Hvor og når er samlingene?

  • Kristiansand, torsdag 21. oktober kl. 9.30–15.
  • Tromsø, fredag 5. november kl. 10.00–15. Påmeldingslenke. OBS! Blir avholdt digitalt pga. smittesituasjon i Tromsø.
  • Trondheim, onsdag 10. november kl. 9.30–15.

Målgruppe
Heldagssamlingen er for deg som jobber med opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Det er begrenset antall plasser, derfor ønsker vi i utgangspunktet opptil fem deltakere fra hver kommune/virksomhet. Send noen linjer om hvorfor du/dere ønsker å delta til ahv@ks.no, deretter får dere tilsendt påmeldingslenke.


Program
Det blir innlegg fra erfarne kollegaer rundt om i landet, presentasjon av den nye strategien Digital hele livet og deling av gode tips og eksempler på hvordan man kan lage tilbud for å forhindre digitalt utenforskap. Det er satt av god tid til erfaringsutveksling og gruppesamtaler underveis i programmet.

Se også KS-podkast om digitalt utenforskap