Ressursene på digidel.no er delt inn i forskjellige kurspakker. Selv om hver pakke kan brukes slik den er, kan kursholdere enkelt gå inn og tilpasse tekst, bilder og eksempler slik de selv synes er mest hensiktsmessig. Det er også mulig å bruke illustrasjonselementene til å lage helt nye presentasjoner om andre tema.

Lenkeblokk Icon Gå til ressursene på digidel.no

Har du innspill til kurspakkene?
Kompetanse Norge har tatt over ansvaret for digidel.no, men KS tar gjerne i mot tilbakemeldinger fra kommuner og fylkeskommuner. Mangler det noen kurspakker eller ressurser som innbyggere i din kommune trenger? Er noen av ressursene utdaterte? Er det vanskelig å finne den kurspakken du er ute etter? Vi hører gjerne fra deg! Send en e-post til digihjelpen@ks.no