Skatteetaten har som mål at alle de ansatte skal være digitale ambassadører. Det betyr at de skal kunne fortelle om Skatteetatens elektroniske tjenester til venner, bekjente eller naboen. For å få dette til har de utviklet e-læringskurs. E-læringskursene er laget som internopplæring, men er nå også blitt tilgjengelig for andre utenfor skatteetaten.

Du som veileder kan benytte disse e-læringskursene dersom du vil lære mer om Skatteetatens sentrale elektroniske tjenester, slik at du kan svare på spørsmål fra innbyggerne om disse. Du kan også bruke kursene i veiledning med innbyggere som ønsker å lære mer om f.eks. skattekort, skattemelding eller delingsøkonomi.

E-læringskursene er interaktive og innebærer at du må klikke på ulike personer som har ulike problemstillinger med f.eks. skattemelding eller skattekort, deretter får du spørsmål med svaralternativer. Dersom du skal bruke e-læringskursene i veiledning med innbygger bør du først ha fullført kurset selv og du bør vite hva innbygger primært ønsker å lære om f.eks. skattekort eller skattemelding.

Gå til kurset om skattekort

Gå til kurset om skattemelding

Gå til kurset om delingsøkonomi

Har du innspill til disse ressursene?

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger og innspill fra veiledere i kommunen. Hvis du har du innspill til ressursene som NAV har utviklet kan du sende en e-post digihjelpen@ks.no