Nettressursene til NAV er i hovedsak videoer som gir overordnet veiledning og informasjon om noen av NAVs digitale tjenester. Ressursene er i utgangspunktet utviklet for sluttbrukere, men de egner også som kompetanseheving dersom veiledere i kommunen ønsker å lære mer om noen av NAVs digitale tjenester. Nettressursene kan også inkluderes i en veiledningssituasjon med innbygger, der man først viser hele eller deler av en video og deretter hjelper innbygger med å gjøre stegene på NAV.no selv. 

Helse 
NAV har utarbeidet noen nettressurser knyttet til sykemelding, oppfølgingsplan og dialogmøte. Under finner du lenker til tre videoer. Videoene gir informasjon om hva som skjer etter innsendt sykemelding, forklarer hvordan en digital oppfølgingsplan fungerer og hva som skjer i dialogmøtet som NAV innkaller til. I tillegg er det lenke til en informasjonsside på NAV.no der du finner informasjon om digital sykemelding.

Gå til video som viser hva som skjer etter man har sendt inn sykemelding

Gå til video om digital oppfølgingsplan

Gå til video om dialogmøte

Klikk her for å finne informasjon om digital sykemelding

Arbeid
NAV har laget flere nettressurser og samlet informasjon som kan være relevant for innbyggere som står utenfor arbeid og som er arbeidssøker.

Klikk på lenken under for å lese mer om NAVs tips til hvordan bli en bedre jobbsøker, steg for steg 

Gå til NAVs tips til hvordan bli en bedre jobbsøker

Dersom du klikker på lenken under får du mer informasjon fra NAV om dagpenger.

Gå til NAVs nettsider om dagpenger

Ved å klikke på lenken under får du se en video som forklarer hva en aktivitetsplan er og hvordan den fungerer.

Gå til video om aktivitetsplan

Ved å klikke på lenken under får du se en video som forklarer hva aktivitetsplikt er og hva det innebærer.

Gå til video om aktivitetsplikt

Har du innspill til disse ressursene?

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger og innspill fra veiledere i kommunen. Hvis du har du innspill til ressursene som NAV har utviklet kan du sende en e-post digihjelpen@ks.no