På nettvett.no finner du informasjon og hjelp om blant annet bruk av e-post, chat, sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank og beskyttelse mot angrep utenfra.

Det er Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som publiserer og vedlikeholder veiledningen som er tilgjengelig på nettvett.no. Ny veiledning blir gjennomgått av et redaksjonsråd med eksperter før det publiseres.

På Nettvett.no finner du ulike kursopplegg som du kan benytte i veiledning om nettvett og sikkerhet med innbyggerne i din kommune. Det er blant annet utviklet egne ressurser om nettvett for seniorer og mer generelle kursressurser om sikkerhet i hverdagen.

Lenkeblokk Icon Gå til kursressursene på nettvett.no