Eldre har blitt hardt rammet under koronautbruddet, og det har vært en ensom tid for mange eldre uten muligheter for besøk. Ettersom helseinformasjon og helsetjenester stadig blir mer digitale, er det også viktig å bedre helsekompetansen, og gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale tjenester.

Målet er å gi IKT-opplæring i teknologiske verktøy til eldre som kan heve den digitale kompetansen for å:

  • motvirke ensomhet gjennom å bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sine sosiale nettverk. Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved blant annet å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.
  • bedre helsekompetansen, herunder digital helsekompetanse i bruk av teknologi for å tillegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet.
  • gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester, eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon (tekst) mv.

Kommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner, kan søke om tilskudd. De kan søke alene eller i samarbeid. Søknadsfrist er 21. mai 2021.

Lenkeblokk Icon Les mer om tilskuddsordningen og hvordan dere søker på Helsedirektoratet.no.