På siden «Eksempler fra kommunene» ligger det et interaktivt kart over veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse i kommunene i Norge. Det er kommunene selv som må registrere informasjon om sine veiledningstilbud. KS oppdaterer kartet fortløpende basert på informasjon fra kommunene.  

Hvorfor et kart over veiledningstilbud?  

Hensikten med kartet er å gi en oversikt over hvilke kommuner som har et veiledningstilbud, litt informasjon om selve tilbudet og kontaktinformasjon til ansvarlig for tilbudet  slik at andre kommuner kan ta direkte kontakt for å få mer informasjon om tilbudet. 

I dag er det totalt 90 kommuner som har registrert sine tilbud på kartet. 48 kommuner har informert om at de har et fast etablert veiledningstilbud. 23 kommuner har oppgitt at de har et mer ad hoc-tilbud der innbygger får veiledning dersom vedkommende spør. 19 kommuner har oppgitt at de ikke har et tilbud på nåværende tidspunkt.  

 

Finner du ikke din kommunes tilbud på kartet eller er informasjonen på kartet feil?  

Har din kommune et eller flere veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse, men det er ikke registrert på kartet til Digihjelpen? Fyll ut spørreundersøkelsen og så vil KS oppdatere kartet med informasjonen som dere oppgir 

Dersom dere ønsker å justere eller oppdatere informasjonen om tilbudet dere driver i din kommune, kan du sende en e-post til digihjelpen@ks.no med oppdatert informasjon.