Vi har hatt et godt samarbeid med servicesenteret, strategiavdelingen og IKT.

Mette Westgaard

- Digiuka skal være ei uke der vi har fullt fokus på digital veiledning og digital mestring, forteller biblioteksjef i Ringsaker bibliotek Mette Westgaard. Første gang biblioteket hadde Digiuka var høsten 2017. Ifølge Westgaard var prosjektet vellykket slik at man ønsker å gjøre det samme igjen.

Godt samarbeid på tvers

Digiuka er et resultat av midler kommunen fikk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
- Det var en fin måte å prøve ut det vi har lært om digital veiledning på, forteller Westgaard. Men som hun understreker: selv om midlene er på plass, starter den virkelige jobben internt.Vi har hatt et godt samarbeid med servicesenteret, strategiavdelingen og IKT. Det er enkelt å samarbeide når man har et konkret tiltak å samarbeide om, forteller hun. Westgaard mener å samarbeide om et konkret tiltak er en god start, det gjør det enklere å samarbeide også i fremtiden og om større saker.

Bibliotek er ikke bare utlån av bøker

Det er en myte at bibliotekene kun er utlån og innlevering av bøker. Akkurat det kan Westgaard skrive under på.
- Bibliotekene har fått en helt ny rolle og det er viktig og riktig. Vi skal være en arena for kultur, læring og offentlig debatt , forteller biblioteksjefen. Med nytt «mandat» har biblioteket satt i gang flere tiltak for å styrke innbyggernes digitale kompetanse. – Vi har «Seniorsurf», men vi har også et godt samarbeid med IKT der vi holder kurs hver eneste høst. 3-4 lærlinger holder kursene mens vi tilrettelegger med lokale og sørger for markedsføring og forankring, forteller Westgaard.

Digipunkt

Et annet tiltak som biblioteket har satt i gang er Digipunkt. Digipunkt skal være et treffpunkt for innbyggere som trenger hjelp med det tekniske. To timer i måneden er foreløpig satt av til tiltaket, og det har blitt annonsert i lokalaviser og på nett. – Vi har fokus på nettbrett ettersom det er mange eldre som har fått eller skaffet seg nettbrett og som vil komme ordentlig i gang, forteller Westgaard. Hun forteller videre at planen er å teste ut Digipunkt i løpet av våren og deretter gjøre en evaluering om dette er noe som vil bli fast.

Jobb med å selge inn biblioteket!

Ringsaker har de senere årene satset på bibliotek. Det er bygd et nytt kombinasjonsbibliotek og de to andre avdelingene er totalrenovert. Biblioteket har også fått mer midler til formidling.
- En må «selge inn» biblioteket og vise hva en kan bidra med, forteller en engasjert biblioteksjef. Bibliotekfolk er gode på service, har varme hender og kloke hoder. Det må vi vise gjennom praktisk samarbeid og ved å være en attraktiv kultur- og kunnskapsarena.  En må tørre å ta ordet og sørge for at biblioteket er synlig, avslutter hun.