Vi er synlige på kulturområdet, men vi må bli mer synlige som læringsarena.

Biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen

Historien som vi nå skal fortelle startet med en ildsjel på Øvre Eiker bibliotek: Birger Brynhildsen. Som bibliotekar opplevde han ofte at innbyggerne hadde mange spørsmål rundt «digitale dingser», hjelp til å finne og fylle ut skjema, og hvor man kunne få informasjon om et tilbud i kommunen. Kombinert med en interesse for data og dingser var fremtiden klar: biblioteket skulle tilby veiledning til alle som følte de hadde behov for det.

Fra digitale kurs til individuell veiledning

Biblioteket har gjennom mange år arrangert Seniorsurf-kurs, men erfaringene viste at dette ikke var nok. – Vi opplevde at ingen egentlig helt fikk det de ønsket seg. Folk har gjerne bestemte ting de ønsker veiledning i, og det behovet får man ikke helt dekket på et kurs med flere, forteller bibliotekar og veileder Birger. Etter at kommunen tok grep og tilbød individuell veiledning ble pågangen en helt annen. Det endte med at det var ventelister opp mot et halvt år (!) for å få veiledning med Birger. – Det tok selvsagt mye av tiden min, og vi innså etter hvert at vi måtte organisere tilbudet annerledes, forteller han. Tilbudet i dag består av veiledningstimer som man kan komme innom for å bestille eller man kan komme innom «drop in» timer visse dager i uka.

Kunnskap er viktig, hvordan du møter mennesker er viktigere

Noe som bibliotekaren ikke får understreket nok er viktigheten av hvordan han som veileder møter de menneskene som har behov for hjelp. For Birger er forståelse, tillit og en god samtale vesentlig for å få til en god veiledning. – Jeg møter særlig eldre mennesker i veiledningen. Eldre mennesker som er stolte og som synes det er ubehagelig med noe de ikke mestrer. Derfor bruker jeg god tid for å etablere tillit med de jeg veileder, for den tilliten er kjempeviktig, forteller Birger. Videre er han også opptatt av at de som veiledes skal gjøre alt selv, selv om det ofte kan være fristende å gjøre det for dem. – De lærer først og fremst når de gjør det selv, understreker Birger.

Der har både kommunen og biblioteket selv en jobb å gjøre, forteller hun. En utfordring som Schumann-Olsen peker på er bibliotekene på nasjonalt nivå har blitt nedprioritert i en årrekke, og at koblingen mellom investering i biblioteket og mer kompetente innbyggere ikke trekkes ofte nok. – Vi vet at det er en stor gruppe som står utenfor når det gjelder det digitale. Disse er viktig å få med, ellers vil vi tape på lengre sikt. Videre peker Birgithe på at forankringen høyere opp i kommunen er for svak. – Målet er å bli synliggjort i kommunale planer, gjerne i samarbeid med servicekontoret. Vi må hele tiden se og forstå hvor skoen trykker for kommunen. Rådmannen vår bruker bildet «kommunale floker» - hvor er de kommunale flokene og hva kan biblioteket gjøre for å bidra til å løse disse flokene? forteller hun. I tillegg har sjefsbibliotekaren en oppfordring til kommunepolitikerne: bli flinkere til å ha forventninger og bestillinger til bibliotekene om å bidra til å løse floker og samfunnsutfordringer.

Føre var

Men veiledningen kan også by på utfordringer for Birger og de andre ansatte på biblioteket. – Det kan for eksempel være når de har med eget utstyr, som vi oppfordrer de til, så kan det være maskiner som jeg ikke kjenner til. Da spør jeg først om jeg kan trykke litt for å lære meg systemet, før jeg setter i gang med veiledningen, forteller Birger. Videre er både Birger og Birgithe opptatt av de som ansatte i kommunen har taushetsplikt, også når de veileder. Begge to er veldig opptatte av å få samtykke fra de som veiledes dersom man må veilede i tjenester der sensitiv informasjon ligger. I tillegg har de som ansatte mulighet for en debrief dersom noe vanskelig eller ubehagelig oppstår under veiledningen. – Det er vi opptatt av, at de ansatte skal også føle seg trygge på å gi veiledning, forteller Birgithe.

Samarbeid på tvers i kommunen

I høst fikk Øvre Eiker kommune, som en av mange, tildelt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til et samarbeidsprosjekt i kommunen mellom bibliotek og servicetorget. Hensikten med prosjektet er å få en helhetlig tilnærming til hvordan kommunen tilbyr veiledning til sine innbyggere. – Vi skal jobbe tettere med servicesenteret i kommunen, slik at vi kan avlaste hverandre og jobbe bedre sammen. Da er det viktig å få kunnskap om hva vi gjør og hva slags kompetanse vi har, forteller Birgithe.

Kommunen har også planer om å etablere et nettverk for hele organisasjonen der nøkkelpersoner som jobber med digitalisering, utvikling og utadrettet virksomhet deltar. Formålet er å øke forståelsen for utfordringer i de ulike seksjonene med tanke på digitalisering, og som man må jobbe sammen for å finne løsninger på.

Både Birgithe og Birger mener at alle innbyggerne er tjent med at bibliotek og servicesenter samarbeider om å veilede og de vil oppfordre alle som har behov for det om å benytte seg av tilbudet.

Birgers råd til deg som skal gi veiledning

  • Du må behandle folk med respekt
  • Du må være tålmodig
  • Start gjerne med et «brukerintervju» - prøv å forstå hva de søker hjelp til og hvilket nivå ligger de på.
  • La de gjøre det selv – du må ikke trykke for dem