Bak veiledningstilbudet står blant annet Dunja Sijl fra biblioteket og Liv Moen fra servicetorget i Askim kommune.

Startet med 20 nye datamaskiner

Det begynte med at Askim kommune for ca. to år siden fikk 20 nye datamaskiner for publikum i servicetorget på rådhuset. Når disse maskinene var på plass forstod biblioteket, servicetorget og NAV raskt at disse PC ville kunne medføre spørsmål fra innbyggerne og behov for hjelp og veiledning i bruk av disse. De så behovet for å etablere et tilbud som gir datahjelp til innbyggerne. Med forankring i kommunen søkte de tilskuddsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet høsten 2017. Midlene skulle brukes til å få i gang veiledningstilbudet og heve veilednings­kompetansen.  

Lavterskel

Våren 2018 lanserte de tilbudet «Datahjelp for vettskremte», et kurstilbud med seks ulike samlinger som belyser ulike temaer. Samlingene gjennomføres med ansatte fra både servicetorget, biblioteket og NAV. – Opprinnelig skulle tilbudet hete «Fem på», men så var vi på et kurs sammen med Horten bibliotek og der fikk vi høre «vettskremt»-ordet for første gang. Vi tenkte at det var et treffende ord, ettersom vi opplever at flere blir vettskremte bare vi sier kurs i data. Vi ville derfor at tilbudet vårt skulle hete Datahjelp for vettskremte, forteller Dunja og Liv. Det er et virkemiddel for å ufarliggjøre tilbudet og formidle til innbyggerne at dette er et lavterskeltilbud.

- Vi skjønte kanskje ikke hvor lavterskel tilbudet måtte være før vi hadde gjennomført et par samlinger. Ting som vi tar som selvfølge er helt nytt for flere av deltakerne. Vi kan for eksempel ikke si «så trykker dere på enter», for mange vet ikke hva enter er, forklarer Dunja. I tillegg til Datahjelp for vettskremte-tilbudet, så veileder servicetorget innbyggerne når de spør og NAV tilbyr to timer drop-in-veiledning i NAVs nettressurser hver dag utenom onsdag.

Egen prosjektgruppe

I Askim har de valgt å opprette en prosjektgruppe med to fra biblioteket, tre fra servicetorget og to fra NAV. Det er prosjektgruppen som har utarbeidet tilbudet og som gjennomfører datahjelp­samlingene. – Det er flott at vi gir tilbudet sammen og kan trekke veksel på hverandre. Servicetorget er tett på innbyggerne og vet hva de ofte spør om, og denne innsikten er bra å ha med seg når man skal velge tema for samlingene, forklarer Dunja.  Prosjektgruppen møtes ved behov i forbindelse med planlegging av samlingene og til et evalueringsmøte når samlingene er gjennomført. De forstod raskt at ikke alt kunne planlegges i detalj, men at de måtte prøve seg frem og se hva som fungerte. 

På samlingene er de tre stykker, en som forklarer og to som går rundt og hjelper deltakerne. – I starten trodde vi at det var litt mange, men vi har erfart at man må være minst to som går rundt og hjelper til, forklarer Liv. – Vi har også lært at vi må ha veldig korte informasjonsdeler og deretter oppgaver som deltakeren utfører, forteller Dunja. På datakursene har de tatt utgangspunkt i kursmateriellet som finnes på Digidel.no og tilpasset litt. – Vi har laget noen korte oppsummeringer av det vi har gått igjennom på kurset som deltakerne kan ta med seg hjem og se på når de skal gjøre oppgavene alene, forklarer Liv.

Markedsføring av veiledningstilbudet er viktig

Det holder ikke å bare etablere et veiledningstilbud. Askim har erfart at man må jobbe aktivt med å gjøre tilbudet kjent blant innbyggerne og få dem til å bruke det. – Vi har tenkt nøye på hvordan vi skal nå de som trenger tilbudet og vurdert hvilke kanaler som treffer målgruppen best, forteller Liv. I Askim har de brukt tid på å lage gode brosjyrer om tilbudet som de deler ut når innbyggerne er innom servicetorget, biblioteket eller NAV. De har fått laget en egen roll-up som står fast på rådhuset og som de tar med seg når de skal ut å snakke om tilbudet. I tillegg har de fått laget egne «Datahjelpen-jakker» som de bruker når de reklamerer for tilbudet og når de gjennomfører samlingene.

Hele prosjektgruppa har blant annet stått på kjøpesenteret Askimtorget og fortalt om veiledningstilbudet. – Vi stilte oss opp med brosjyrer, roll-up og jakkene på og huket tak i folk som gikk forbi på senteret. Inngangen vår var å spørre om de brukte PC, forklarer Dunja. De har også samarbeidet godt med lokalavisen i Askim. – Vi må bare få de med på kursene, og så håper vi at de begynner å snakke om tilbudet til venner og bekjent slik at enda flere får lyst til å delta, forteller Liv. Det er tydelig at markedsføringen av tilbudet i Askim har vært vellykket, for da første samling i høstprogrammet startet opp 6. september var kurset fullbooket og flere hadde skrevet seg opp på venteliste. Det var en gjeng med ivrige eldre som deltok på samlingen og flere startet en PC og var på internett for første gang i sitt liv.

Alle veiledere skal på kurs

– Vi trenger veilednings­kompetanse fordi vi ofte møter litt utålmodige innbyggere som ønsker at vi bare skal gjøre oppgavene på PC for dem, og da må vi ha noen tips og triks i ermet og vite hvordan vi skal veilede slik at de lærer, forteller Dunja. – Nå i høst skal vi ha et heldagskurs der vi skal lære mer om hvordan å holde kurs og presentasjonsteknikk, og så skal vi ha et kurs i veiledningsteknikk på PC. Det siste kurset skal alle i servicetorget, biblioteket og NAV få. Målet er at alle skal bli trygge på å gi veiledning og skal tørre å veilede innbyggerne når de i spør. Senere i høst skal de delta på et kurs som gir mer PC-teknisk kompetanse til veilederne. Askim kommune var en av 35 kommuner som fikk tilskuddsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet høsten 2017. Noen av midlene har Askim brukt til materiell til markedsføring av tilbudet og resten brukes til kursene som skal gjennomføres i høst og som bidrar til kompetanseheving blant de ansatte i både biblioteket, servicetorget og NAV.

Å samarbeide og trekke veksel på andre 

I tillegg til at servicetorget, biblioteket og NAV samarbeider om veiledningstilbudet, er Liv og Dunja opptatt av at de også må trekke veksel på andre personer i kommunen som har kompetanse på områder de gir veiledning i. På samlingen om bruk av Ipad er f.eks. en fra Seniornett Askim invitert inn som veileder og kursholder. – Jeg tror tilbudet vårt og tilbudet til Seniornett i Askim utfyller hverandre godt, så vi må være flinke til å vise til hverandre, forklarer Liv. Seniornett i Askim tilbyr f.eks. gratis en-til-en veiledning som kan bestilles på telefon.

Veien videre

Vi ser at vi må jobbe mer med å rette tilbudet mot alle målgruppene, forklarer Liv. Askim har definert tre målgrupper for datahjelp-tilbudet. Det er eldre, fremmedspråklige og unge som skal bruke statlige og kommunale tjenester på nett. – Dette er tre ulike målgrupper og både markedsføringen og innholdet på kurset må tilpasses og justeres for at vi skal treffe de tre målgruppene godt. Dette vil vi jobbe mer med fremover, forteller Dunja og Liv.