- Grunnleggende digital kompetanse er en viktig forutsetning å kunne bruke tjenester som det offentlige tilbyr. Det er fremdeles mange som strever med å tilpasse seg den digitale hverdagen. Vi håper at Digihjelpen vil bidra slik at kommunene kan etablere et fast tilbud for sine innbyggere, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

- Jeg er glad for at Digihjelpen nå er en realitet. Denne netthåndboken skal bidra til at flere kommuner kan hjelpe dem som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. For å unngå digitale klasseskiller er det viktig at stat, kommune og frivillige samarbeider godt og gir gode lavterskeltilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Sårbare grupper
Digihjelpen.no skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud for innbyggere som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse. Det handler blant annet om ferdigheter slik at en kan søke, navigere eller kommunisere ved hjelp av digitale verktøy.

Det er først og fremst eldre, personer med ulike funksjonsnedsettelser, innvandrere og yngre brukere som for første gang skal benytte seg av kommunale eller statlige digitale tjenester, som har behov for grunnleggende digital kompetanse.

Lavterskeltilbud
Digihjelpen.no gir råd, tips og veiledning til kommuner som ønsker å etablere et fast veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning.

- Det kan være ulike oppgaver innbyggerne ønsker hjelp til. Noen trenger kanskje hjelp til å søke om barnehageplass på nett, mens andre trenger bistand til å søke om bostøtte eller lese skattemeldingen, sier Mæland.

Lærer av hverandre
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS inngikk i 2016 en samarbeidsavtale om å etablere et grunnleggende digitalt veiledningstilbud. Avtalen ble videreført i januar i år. Nettstedet vil bli jevnlig oppdatert med konkrete tips og råd blant annet fra kommuner som allerede har et etablert et permanent tilbud.

Digihjelpen.no