• Hjelp brukerne å vurdere om de er på rett sted

  Hvordan gjør du det?

  Ingressen bør hjelpe brukerne å vurdere om de har kommet til rett, og gjøre dem klare for oppgaven som venter:

  • Vurder å beskrive kort hva brukerne kan gjøre på siden. Da kan de raskt avgjøre om de har funnet riktig sted.
  • Få fram hvem tjenesten er rettet mot, slik at brukerne kan vurdere om de er i målgruppen.
  • Trekk fram det som kan være avgjørende for brukerne å vite, f.eks. at tjenesten er gratis, at den bare inneholder dokumenter fra en viss periode e.l.
  • Husk at ingresser i selvbetjeningsløsninger ikke er nyhetsingresser som skal oppsummere en sak, men veilede leseren videre. Derfor bør vi ikke bruke plassen på en oppsummering av innholdet.
  • Ikke alle brukere leser ingressen, så ikke legg avgjørende informasjon bare der.

  Eksempler


  I denne ingressen skriver Brønnøysundregistrene tydelig hva som er hensikten med å registrere seg i reservasjonsregisteret.


  Her skriver Stavanger kommune hvordan innbyggerne kan melde feil på veinettet. I stedet for en mer tradisjonell ingress har de samlet den viktige informasjonen i en kort-fortalt-boks. Tanken er å gjøre hovedpoengene lett tilgjengelige for alle, ikke minst de som synes det er utfordrende å orientere seg i store mengder tekst. Det har vist seg at også innbyggere uten leseutfordringer har nytte av denne måten å organisere teksten på.  Oslo kommune bruker ingressen til å trekke fram fordelene med å søke digitalt.
  Lånekassen bruker ingressen til å peke på det brukeren finner på siden: "På denne siden har du oversikt over lån som er gjort om til stipend, eller som kan bli gjort om til stipend." Grafiske elementer tydeliggjør budskapet.

  Hvorfor er dette lurt?

  • En god brukeropplevelse forutsetter at brukerne slipper å lure på om de er på rett sted.
  • Fordi vi leser ovenfra og nedover, blir tekstene øverst på siden viktige.
  • Ingressen kan opptre i flere sammenhenger, f.eks. i en oversikt over digitale tjenester - det gør det viktig å lage en ingress som gir mening når den står alene.

  Gode ressurser og videre lesning

  Lenkeblokk Icon Foredrag med Annasara Jaensson, Språkkonsulterna: Texten på webben – mer än SEO och CTA (video)
 • Styr forventningene og gi brukerne alt de trenger for å klare oppgaven

  Hvordan gjør du det?

  Startsiden bør tydelig vise hva brukerne trenger for å bruke tjenesten. Startsiden kan også styre brukernes forventninger til hvor lang tid de bør sette av, hvor mye fritekst de skal skrive, eller hvor sannsynlig det er at de får et positivt svar i andre enden.

  Denne informasjonen kan være aktuell:

  • hvem tjenesten er ment for, og hva de kan gjøre her
  • om det er noe de må forberede eller skaffe før de setter i gang, f.eks. legeattest, plantegninger eller foto av seg selv
  • hva de trenger for å bruke tjenesten, f.eks. kodebrikke eller passnummer
  • ca. hvor lang tid det vil ta å gjennomføre oppgaven
  • om det er mulig å ta pauser underveis uten at informasjonen går tapt
  • informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet
  • ev. annet dere har erfart at er viktig for deres brukere, f.eks. forventningsstyring som gjelder vilkår, når de får svar på søknaden e.l.

  Eksempler


  Her får NAV tydelig fram at du må ha elektronisk ID for å bruke den digitale tjenesten, og hvordan du går fram hvis du ikke har det.


  Her styrer Skatteetaten forventningene ved å fortelle hva du kan bruke skattekalkulatoren til, og hva den ikke tar med i beregningen.


  Her viser Indre Fosen kommune hvordan brukerne selv kan finne ut om de er i målgruppen og bør søke om redusert foreldrebetaling. De får også fram hvilken dokumentasjon de må legge ved søknaden, og hvordan opplysningene blir behandlet i den videre prosessen.  Her presiserer Direktoratet for byggkvalitet hvem som er i målgruppen for løsningen: "Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører". De bruker også mellomtittelen "Før du begynner" for å få tydelig fram at du må forberede noe før du går i gang med selve skjemaet.


  Her får brukerne en liste over det de må legge ved søknaden. Indre Fosen kommune er også i forkant med viktig informasjon som kan spare dem for telefoner og frustrerte brukere: De presiserer at dette gjelder både førstegangssøkere og de som søker på nytt. 

  Hvorfor er dette lurt?

  • Brukerne får en bedre opplevelse når de vet i forkant hva som forventes av dem.
  • God informasjon i forkant øker sannsynligheten for at de kan fullføre oppgaven, og for at de faktisk fyller inn korrekt informasjon.