Hvordan gjør du det?

Til slutt bør brukerne få en bekreftelse på at informasjonen er mottatt. Den bør inneholde:

  • bekreftelse på at skjemaet er levert
  • navn på skjemaet det er snakk om
  • tidspunkt for når det ble sendt
  • hvor kvitteringen er sendt
  • informasjon om hva skjer videre, og når brukerne kan forvente svar
  • eventuell annen informasjon som kan være nyttig for brukerne videre i prosessen, f.eks. om det er mulig å endre opplysningene i en viss periode

Denne informasjonen bør også brukeren få på e-post som en kvittering. I tillegg bør e-posten inneholde:

  • kontaktinformasjon
  • fullstendig dokumentasjon av alt som er meddelt gjennom skjemaet
  • lenke til å kunne endre informasjonen hvis det er mulig, og nærmere informasjon om dette

Eksempler

 

Under overskriften "Takk for søknaden - hva skjer nå?" oppsummerer Oslo kommune hva som skjer videre i prosessen, og hvordan brukeren finner informasjon om saken sin.


Helsenorge.no gir en oversikt over utregningen i oppsummeringen av søknaden om å få dekket utgifter til pasientreise.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Elmer 3, 5.4 og 5.5