Hvordan gjør du det?

  • Gi brukerne mulighet til å se over det de er i ferd med å sende inn.
  • Skriv gjerne helt tydelig hva brukerne kan gjøre.
  • Tilpass gjerne og bruk informasjon du har, f.eks. ved å flette inn navn eller adresse.

Eksempler

Her tilpasser Oslo kommune ved å bruke barnets navn: "Bekreft påmelding for Kaja".


I omfattende løsninger kan det være aktuelt å dele opp oppsummeringen, slik NAV gjør her. 


Her får brukerne oversikt over informasjonen som er fylt ut, på en enkel måte.

Hvorfor er dette lurt?

  • Å få luket ut eventuelle feil er viktig for å få en smidig prosess videre.
  • Brukerne skal føle seg trygge på at informasjonen er riktig.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Elmer 3, 5.2: Gjennomlesing Lenkeblokk Icon Techniques for WCAG 2.0 G98: Providing the ability for the user to review and correct answers before submitting