• Bruk stor forbokstav

  Hvordan gjør du det?

  Her skal det være stor forbokstav i første ord uansett form (ett ord, flere ord eller fullstendig setning):

  • titler og mellomtitler
  • ledetekster
  • alternativer
  • knapper

  Eksempler


  I dette eksemplet fra Difis skjemaveiledning ser vi at både ledetekst, alternativer og knapper følger konvensjoner om stor forbokstav.  Her ser vi hvordan NAV følger prinsippet om stor forbokstav i overskrifter, ledetekster og alternativer.

  Hvorfor er dette lurt?

  • Det har blitt en konvensjonen å bruke stor forbokstav på titler, ledetekster, menyer, alternativer og knapper. Å følge denne konvensjonen gir et intuitivt brukergrensesnitt.
  • Å bruke stor forbokstav i titler og mellomtitler kjenner vi også fra norske skriveregler.
 • Gi innholdet semantisk struktur

  Hvordan gjør du det?

  Bygger du opp nettsiden din på en semantisk måte, blir nettsiden oversiktlig for alle brukere. På en semantisk side blir alle elementene tydelig definert ut fra sin funksjon:

  • Hver side skal kun ha én hovedoverskrift (h1). Vanligvis er h1 også sidetittelen (page title). H1 sørger for at siden blir indeksert, og hovedoverskriften er viktig for at siden skal være søkeoptimalisert.
  • Definer deretter hvilke overskrifter som ligger på neste nivå: h2. Er det behov for enda et nivå, blir det h3. Skjermleserbrukere møter overskriftene ute av sammenheng. Derfor bør du tenke på hvordan en skjermleserbruker vil navigere basert på den semantiske strukturen du legger opp til. Er innholdet som hører til likestilte underoverskrifter, egentlig likestilt?

  Hvorfor er dette lurt?

  • Riktig koding av tekstelementer gjør det lettere for skjermleserbrukere å finne fram på siden.
  • Siden blir lettere å forstå for søkemotorene – de blir riktigere kategorisert (lettere å indeksere) og kommer høyere i relevante søk (søkemotoroptimalisering).’
  • Semantisk struktur tvinger deg til å rydde opp i innholdsstrukturen. Det kommer brukerne til gode.
 • Løft fram viktig innhold i mellomtitler - gjør det skannbart

  Hvordan gjør du det?

  • Følg gjerne én av to hovedmåter å lage informative mellomtitler på:
   • Still et spørsmål som du gir svar på i avsnittet under.
   • Oppsummer innholdet i avsnittet mellomtittelen står til - gjerne som en fullstendig setning der det kommer tydelig frem hvem som gjør noe, og hva de gjør.
  • Du kan også bruke kortere mellomtitler, men pass på at de ikke blir for generelle. Da blir de i stedet mindre hjelpsomme for leserne.
  • Husk at mellomtittelen skal passe perfekt til avsnittet under. Hvis du strever med å finne en dekkende mellomtittel, kan det hende at du har for mange temaer i ett avsnitt. Prøv å dele opp avsnittet og sette inn flere mellomtitler.

  Hvorfor er dette lurt?

  • En luftig tekst med avsnitt og mellomtitler er enklere å skanne og skumlese.
  • Når mellomtitlene avslører tekstens viktigste poeng, kan brukerne skanne siden med blikket og raskt få oversikt over innholdet i teksten.
  • Å lage gode mellomtitler hjelper også deg som skribent til å tenke gjennom hva du faktisk skriver om, og i hvilken rekkefølge avsnittene bør komme i.

  Gode ressurser og videre lesning

  Lenkeblokk Icon Rachael Renk: Plain Language for UX Writing
 • Sett de viktige ordene først

  Hvordan gjør du det?

  • Sett de sentrale ordene tidlig i overskriften.
  • Finn ut hvilke ord målgruppen leter etter ved å sjekke søkeloggen, spørre brukerne og teste ulike alternativer.

  Eksempler


  Her følger Statens vegvesen prinsippet om å sette det viktigste først. "Sjekk frist" sender et signal om at brukeren her kan sjekke fristen - ikke bare lese om hvordan man sjekker fristen. Ordet "EU-kontroll" kommer også tydelig fram når hele overskriften er rett på sak.


  "Førerkort" er et sentralt stikkord, men det viktigste akkurat her at førerkortet er frastjålet eller mistet. Derfor er det lurt å starte overskriften med det.

  Hvorfor er dette lurt?

  • De fleste leserne skanner teksten i F-mønster – de skumleser fra venstre mot høyre og kjapt nedover. Selv de som leser lite, får med seg det viktigste når det står først.
  • Brukere med leseutfordringer leser i større grad ord for ord og har stor nytte av at det viktigste står tidlig i setningene.

  Gode ressurser og videre lesning

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Nielsen Norman Group: Headings Are Pick-Up Lines: 5 Tips for Writing Headlines That Convert Lenkeblokk Icon Content Design London – Readability Guidelines: Front-load headings