Gjør punktlister gode og korrekte

Hvordan gjør du det?

Det er noen enkle kjøreregler for hvordan du lager gode punktlister:

  • Du må velge samme form på alle punktene, f.eks. fullstendige setninger eller enkeltord.
  • Hvert punkt må kunne leses som en naturlig fortsettelse av innledningen over.

Tegnsettingsreglene er slik:

Hvis punktene er fullstendige setninger:

  • stor forbokstav i hvert punkt
  • punktum (ev. spørsmålstegn) etter hvert punkt

Hvis punktene ikke er fullstendige setninger:

  • liten forbokstav i hvert punkt
  • ikke punktum eller annet tegn etter hvert punkt (heller ikke etter siste punkt)

 

Eksempler

 

 

Hvorfor er dette lurt?

  • Punktlister gir god oversikt.
  • Rettskrivingsreglene gjør punktlistene ryddige og oversiktlige.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Språkrådet om punktlister Lenkeblokk Icon John Moore Williams: 9 simple but powerful UX writing tips for designers