Hjelp brukerne å vurdere om de er på rett sted

Hvordan gjør du det?

Ingressen bør hjelpe brukerne å vurdere om de har kommet til rett, og gjøre dem klare for oppgaven som venter:

  • Vurder å beskrive kort hva brukerne kan gjøre på siden. Da kan de raskt avgjøre om de har funnet riktig sted.
  • Få fram hvem tjenesten er rettet mot, slik at brukerne kan vurdere om de er i målgruppen.
  • Trekk fram det som kan være avgjørende for brukerne å vite, f.eks. at tjenesten er gratis, at den bare inneholder dokumenter fra en viss periode e.l.
  • Husk at ingresser i selvbetjeningsløsninger ikke er nyhetsingresser som skal oppsummere en sak, men veilede leseren videre. Derfor bør vi ikke bruke plassen på en oppsummering av innholdet.
  • Ikke alle brukere leser ingressen, så ikke legg avgjørende informasjon bare der.

Eksempler


I denne ingressen skriver Brønnøysundregistrene tydelig hva som er hensikten med å registrere seg i reservasjonsregisteret.


Her skriver Stavanger kommune hvordan innbyggerne kan melde feil på veinettet. I stedet for en mer tradisjonell ingress har de samlet den viktige informasjonen i en kort-fortalt-boks. Tanken er å gjøre hovedpoengene lett tilgjengelige for alle, ikke minst de som synes det er utfordrende å orientere seg i store mengder tekst. Det har vist seg at også innbyggere uten leseutfordringer har nytte av denne måten å organisere teksten på.Oslo kommune bruker ingressen til å trekke fram fordelene med å søke digitalt.
Lånekassen bruker ingressen til å peke på det brukeren finner på siden: "På denne siden har du oversikt over lån som er gjort om til stipend, eller som kan bli gjort om til stipend." Grafiske elementer tydeliggjør budskapet.

Hvorfor er dette lurt?

  • En god brukeropplevelse forutsetter at brukerne slipper å lure på om de er på rett sted.
  • Fordi vi leser ovenfra og nedover, blir tekstene øverst på siden viktige.
  • Ingressen kan opptre i flere sammenhenger, f.eks. i en oversikt over digitale tjenester - det gør det viktig å lage en ingress som gir mening når den står alene.

Gode ressurser og videre lesning

Lenkeblokk Icon Foredrag med Annasara Jaensson, Språkkonsulterna: Texten på webben – mer än SEO och CTA (video)