• Bruk etablerte knappetekster

  Hvordan gjør du det?

  • Bruk de vanligste knappetekstene hvis du kan.
  • Legg spesielt merke til at Elmer 3 stiller krav om at alle skjemaer skal ha en tydelig Send-knapp.

  Eksempler

  Logg inn

  Logg inn
  Logg inn og <handling>

  Navigere fram og tilbake

  Neste, Forrige
  Fortsett, Tilbake

  Velge og laste opp vedlegg

  Last opp
  Velg

  Avbryte

  Avbryt
  Avbryt og lagre utkast
  Avbryt og slett søknad

  Sende inn skjema

  Send
  Avslutt og logg ut
  Avslutt
  Logg ut

  Hvorfor er dette lurt?

  Det er en fordel å bruke de formuleringene brukerne kjenner godt. Da går navigeringen av seg selv, og brukerne kan konsentrere seg om oppgaven de skal løse.

  Gode ressurser og videre lesning

   

  Lenkeblokk Icon Elmer 3, 2.5 og 5.3
 • Bruk oppfordringsform (imperativ) på knapper når brukerne kan gjøre noe

  Hvordan gjør du det?

  Velg verb i oppfordringsform (imperativ) på knapper som gir brukerne mulighet til å utføre en handling (call to action).

  Eksempler

  Logg inn

  Last opp 

  Send

  Hvorfor er dette lurt?

  Det har blitt en konvensjon å bruke imperativ i knappetekster. Ved å følge dette prinsippet hjelper vi brukerne å skille mellom lese-oppgaver (Søke barnehageplass, Bestille henting av avfall ) og oppgaver der brukerne faktisk kan utføre en handling (Søk barnehageplass, Bestill henting av avfall).
 • Bruk stor forbokstav

  Hvordan gjør du det?

  Her skal det være stor forbokstav i første ord uansett form (ett ord, flere ord eller fullstendig setning):

  • titler og mellomtitler
  • ledetekster
  • alternativer
  • knapper

  Eksempler


  I dette eksemplet fra Difis skjemaveiledning ser vi at både ledetekst, alternativer og knapper følger konvensjoner om stor forbokstav. 


  Her ser vi hvordan NAV følger prinsippet om stor forbokstav i overskrifter, ledetekster og alternativer. 

  Hvorfor er dette lurt?

  • Det har blitt en konvensjonen å bruke stor forbokstav på titler, ledetekster, menyer, alternativer og knapper. Å følge denne konvensjonen gir et intuitivt brukergrensesnitt.
  • Å bruke stor forbokstav i titler og mellomtitler kjenner vi også fra norske skriveregler. • Skill mellom funksjonen til lenker og knapper

  Hvordan gjør du det?

  • Bruk lenker når brukerne skal komme til en ny side.
  • Bruk knapper når brukerne skal utføre en konkret handling som f.eks. Logg inn, Send og Last opp.
  • La lenker se ut som lenker, og knapper som knapper.

  Hvorfor er dette lurt?

  • For at innholdet skal være lett tilgjengelig for alle, må det ha en lett gjenkjennelig form (WCAG 1.3.1).
  • Brukere med hjelpemiddel skal enkelt kunne se hva som er en lenke som tilbyr å flytte dem til en ny side, og hva som er knappen for å sende inn et skjema.

  Gode ressurser og videre lesning

  Lenkeblokk Icon Difis veiledning om skjema
 • Unngå bare store bokstaver

  Hvordan gjør du det?

  • Start knappeteksten med stor forbokstav, bruk deretter små bokstaver.
  • Står det flere ord på knappen, er det bare det første ordet som skal ha stor forbokstav.

  Hvorfor er dette lurt?

  • Når vi leser kjapt, er det selve ordbildet vi leser. Det er enklere å gjenkjenne ord som er skrevet med små bokstaver (minuskler) enn med store bokstaver (versaler). Det er fordi ord med versaler uansett bare ser ut som en "boks", mens minusklene lager et "bilde" av ordet.
  • Å bruke bare store bokstaver kan oppfattes som roping. I skriveguiden til www.gov.uk formulerer de seg slik: "Block capitals indicate shouting in common online usage. We are government. We should not be shouting."

  Gode ressurser og videre lesning

  Lenkeblokk Icon Writing for GOV.UK: How to write well for your audience, including specialists