• Plasser feilmeldingen i nærheten av feilen

  Hvordan gjør du det?

  Plasser feilemeldingen rett ved det som skal endres, hvis feilen kan relateres til noe brukeren skal gjøre i selve skjermbildet.

  Hvorfor er dette lurt?

  • Plasserer vi feilmeldingen i nærheten av feilen, blir det enklere å se hva brukeren må gjøre for å komme videre.
  • Brukeren kan enklere rette feilen og sparer dermed tid og frustrasjon.

  Gode ressurser og videre lesning

   

  Lenkeblokk Icon Elmer 3 - 4.3 Lenkeblokk Icon Difis veiledning om feilhåndtering
 • Hjelp brukeren ett skritt videre

  Hvordan gjør du det?

  Feilmeldingens viktigste funksjon er å hjelpe brukeren videre i prosessen:

  • Vær konkret. Mens en generell feilmelding bare setter ord på at “noe gikk galt”, setter en presis feilmelding fingeren på hvordan brukeren kommer seg videre. I stedet for å skrive "Feltet er obligatorisk", beskriv hva brukeren skal fylle inn.
  • I noen tilfeller trenger vi å beskrive feilen før vi beskriver løsningen, men det viktigste er å vise løsningen på problemet.
  • Det er en god huskeregel at vi hele tiden skal hjelpe brukeren ett skritt videre. Det betyr i praksis at vi må lage tilpassede feilmeldinger til de ulike situasjonene som kan oppstå.
  • Unngå teknisk språk. Feilmeldingen skal ha målgruppens perspektiv og språk.
  • Gjør den kort. Brukerne skal slippe å bruke mer tid enn nødvendig.

  Eksempler


  Her ser vi et eksempel på at plasseringen av feilmeldingen gjør det enkelt å se hvor i skjemaet brukeren skal gjøre noe. Selve formuleringen kunne vært enda tydeligere hvis den hadde vært i aktiv form: "Må fylles ut" kunne vært endret til "Du må fylle ut dette feltet" eller "Fyll ut dette feltet".
  Her ser vi en feilmelding som følger prinsippet om plassering rett ved der feilen skal rettes: "Passordet fyller ikke alle kravene". Her er kriteriene til passord presentert i en liste slik at det blir tydelig hva brukeren må forholde seg til. For å gjøre det enda tydeligere at brukeren her må utføre en handling selv, kunne feilmeldingen vært formulert slik: "Fyll inn et passord som fyller disse kravene:"

  Hvorfor er dette lurt?

  • Peker vi bare på problemet, overlater vi til brukeren å finne løsningen. Det gir en dårlig brukeropplevelse og kan i verste fall føre til at brukeren ikke klarer å fullføre oppgaven.
  • Feilmeldinger som ikke kjapt hjelper brukerne videre, kan føre til at de ikke fullfører oppgaven og heller ringer.

  Gode ressurser og videre lesning

  Lenkeblokk Icon Nielsen Norman Group: Error Message Guidelines Lenkeblokk Icon Saadia Minhas: How to Write Good Error Messages Lenkeblokk Icon Thomas Fuchs: How to write a great error message Lenkeblokk Icon Kayla J Heffernan: Bad messages are harming your users - the UX of error messages Lenkeblokk Icon Guldbrand og Hjalmarsson: Webbredaktörens skrivhandbok - klarspråk på nätet (s. 275)
 • Balanser tonen i feilmeldingen

  Hvordan gjør du det?

  • Skriv først og fremst en imøtekommende og hjelpsom beskjed om hvordan brukerne kommer seg videre.
  • Er feilen en systemfeil, kan vi unnskylde oss ved å skrive “beklager”, “dessverre” eller "takk for tålmodigheten".
  • Gjelder det en brukerfeil, kan vi gå mer rett på sak i veiledningen.
  • Unngå å skrive på en belærende måte som kan gi brukeren følelsen av å ha mislykkes.
  • Vær forsiktig med humor. En feil er aldri festlig, og det hjelper lite å late som.
  • Test på målgruppen at de opplever teksten som imøtekommende og hjelpsom

  Eksempler

  Unngå:

  • Uuups - her gikk det galt!
  • Ta en dans og prøv igjen senere!
  • Manglende utfylling
  • Alle feltene er obligatorisk
  • Fyll ut adressefeltet!
  • For bruk av tjenesten må alle feltene fylles ut.

  Skriv heller:

  • Vi har dessverre problemer med X. Gjør du Y, løser det seg.
  • Beklager, vi <eksempel på konkret feil>. Du kan gjøre Y for å ....
  • Å nei, dette gikk ikke som planlagt. Gjør X, så kommer du videre.
  • Nå mangler vi bare X for å kunne hjelpe deg videre.
  • Nå trenger vi bare adressen din, så kan du gå videre.
  • Vi trenger også adressen din.

  Hvorfor er dette lurt?

  • Feilmeldinger som ikke kjapt hjelper brukerne videre, kan føre til at de ikke fullfører oppgaven og heller ringer.
  • Ingen liker å føle seg dumme – en belærende tone kan føre til at brukerne velger andre kanaler enn selvbetjening.
  • Humor i feilmeldinger kan være lite hjelpsomt og gi inntrykk av at vi bagatelliserer situasjonen. Husk at innbyggerne er midt i å løse en oppgave. Kanskje betyr oppgaven mye for dem, kanskje har de dårlig tid eller er frustrert over i det hele tatt å måtte bruke tid på dette.
  • Morsomme feilmeldinger kan være festlige første gang, men gir ikke den samme effekten hvis brukerne ser meldingen flere ganger.

  Gode ressurser og videre lesning

  Lenkeblokk Icon Steve Howe: 10 UX copy messages that have gone stale Lenkeblokk Icon Saadia Minhas: How to Write Good Error Messages Lenkeblokk Icon Thomas Fuchs: How to write a great error message Lenkeblokk Icon Kayla J Heffernan: Bad messages are harming your users - the UX of error messages Lenkeblokk Icon Karina Raunholm: Hvordan få stor effekt av små tekster