Virksomhetsarkitektur i kommunal sektor v1.9

Lenkeblokk Icon Virksomhetsarkitektur i kommunal sektor v1.9

KS har sammen med et utvalg arkitektur-eksperter blant medlemmene, og forankret i samstyringsorganene for digitalisering i kommunesektoren, utarbeidet en beskrivelse av virksomhetsarkitektur for  kommunal sektor. Flere statlige organ som DiFi, Direktoratet for eHelse og NAV har vært involvert i arbeidet. Rapporten som du kan laste ned til venstre (i versjon 1.9), er ikke en sluttleveranse, men startpunktet for et utviklingsarbeid som vil pågå kontinuerlig i årene fremover.

En forutsetning for å kunne samarbeide om digitalisering i kommunal sektor, er at vi har en felles grunnmur og én måte å reise byggverkene på denne. Da får vi mulighet til å skape sikre, stabile og effektive løsninger som gir mulighet for gjenbruk og deling mellom kommuner og fylkeskommuner, samhandling med staten og forutsigbarhet for leverandørene.

En utfordring har vært at det har manglet en tydelig premissgiver for kommunal sektor. Noen som kan fortelle leverandørene hvilke standarder de skal følge. Med denne rapporten er det tatt et første skritt i å utvikle en rolle der KS, tungt fundert i samstyringsstrukturen og kompetansen hos medlemmene, kan bidra til samlet retning i utviklingsarbeidet for kommunesektoren.

For å sørge for en kontinuerlig forbedring av arkitekturen, er det utarbeidet et veikart som beskriver tiltak som er planlagt gjennomført de neste to årene. Blant disse er:

  • Avklare ansvarsdeling mellom KS/nasjonalt arkitekturarbeid og regionale samarbeid på arkitekturområdet
  • Deltakelse fra KS i revisjonen av Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper
  • Dokumentere KS-Fiks inn i referansearkitekturen for samhandling (Eira)
  • Utarbeide referansearkitektur for ID-håndtering som inkluderer HelseID
  • Utarbeide referansearkitektur for MinSide-konseptet til KS
  • Etablere arkitekturbibliotek for kommunene
  • Etablere en kategorisert oversikt over sikkerhetsbyggeklosser i de ulike domenene

Neste steg fremover vil være å bearbeide rapporten noe og samtidig lage informasjonsmateriell som til sammen skal gjøre det enklere å formidle innholdet til beslutningstakerne i kommunal sektor.