Det er gledelig at stadig flere kommuner tar i bruk digitale løsninger som sektoren har utviklet sammen. MinSide er utviklet innenfor Digifin-ordningen og er et eksempel på en innbyggertjeneste som er utviklet i samarbeid og til en mye lavere pris enn om hver enkelt kommune skulle ha satt i gang hver for seg. I tillegg spiller den sammen med andre nasjonale tjenester, sier områdedirektør Kristin Weidemann Wieland.

I dag får innbyggerne tilgang til all digital post til og fra kommunen og kan komme videre inn på en rekke nasjonale tjenester fra for eksempel Skatteetaten, NAV, Husbanken og helsenorge.no.

Smart grep for sammenslåingskommuner

Innbygger får tilgang til relevant informasjon fra alle de kommuner som vedkommende har et forhold til. For eksempel vil Ole Olsen finne informasjon fra både Nittedal, Vågå og Tromsø kommune, dersom han for eksempel bor i den første kommunen og har eiendommer i de to andre. Et smart grep for kommuner som skal slå seg sammen fra nyttår 2020, er å opprette MinSide i begge eller alle kommunene på forhånd. Da vil nemlig innbygger ha tilgang til gammel post fra de gamle kommunene, også etter de har blitt en helt ny kommune i 2020.

Trolig mer funksjonalitet før sommeren

I løpet av juni er målet å lansere «Mine eiendommer», som er en tjeneste som skal gjøre data om eiendommer tilgjengelig. Innbygger vil da få tilgang til en liste over eiendommer som hun eier, med linker til Norgeskart og andre tjenester som kommunen har tilknyttet eiendommer. For eksempel kan byggesaker bli gjort tilgjengelig for innbygger.