-Tallene for februar måned er alltid høye. Det skyldes at mange kommuner benytter SvarUt for å sende informasjon om eiendomsskatt. Men det høye tallet skyldes også at svært mange kommuner ser nytten og utnytter SvarUt-tjenesten enda bedre enn tidligere, sier leder for brukerstøtte for SvarUt i KS, Steinar Brun.

Sikker digital post

SvarUt er den eneste digitale løsningen som tilfredsstiller gjeldende lover og regler for sikker digital post. Epost kan ikke benyttes for personinformasjon og heller ikke til annen informasjon som er viktig for mottaker.

Nærmere halvparten av befolkningen over 15 år har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse for post fra det offentlige. De forventer selvsagt at også kommunene bruker disse.

Sparte utgifter

De økonomiske gevinstene ved å ta i bruk SvarUt fremfor brevpost er anslagsvis 40 kroner per forsendelse. For en middels stor kommune med 5000 innbyggere er potensialet anslått til å ligge mellom 0,8 og 2 millioner per år.

Mer vil komme

KS får stadig spørsmål fra kommuner som ønsker å utnytte løsningen bedre. Det har blant annet ført til at KS har gjort det enklere og mer effektivt å sende ut store mengder forsendelser også der det mangler grensesnitt mot fagsystemene. Eiendomsskattesedlene er et godt eksempel. Andre nye funksjonaliteter er under utvikling.

Bergen dro i gang

Det var Bergen kommune som utviklet den første versjon av SvarUt i 2010. Med inspirasjon fra Bergen bygget KS en felleskomponent som kunne tilbys hele kommunesektoren. SvarUt gikk i pilot i 2013 og i ordinær drift 2014.

SvarUt-tjenesten brukes til all utgående korrespondanse fra kommunene. Sammen med denne tjenesten har KS også SvarInn som gjør det mulig for kommunene å få innkommet post direkte inn i fagsystemene i stedet for i Altinn.