Vi er glade for at personvernkommisjonen er så tydelig på utfordringenet i skole og barnehage i dag

Asbjørn Finstad

Meld deg på her

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding

I en tid med rask teknologisk utvikling, er denne rapporten trolig mer aktuell, det er gått et halvt år og høringsrunden er over. Men, er vi på riktig vei i oppvekstsektoren? Det er noen av spørsmålene vi ønsker å stille og få svar på når vi arrangerer webinar fredag 17. mars om skolekapittelet i Personvernkommisjonens rapport.  

Personvernkommisjonens rapport

Personvernkommisjonen har i sin nylige rapport gitt en status for personvernet i Norge. Rapporten inkluderer blant annet enn utredning om personvernets situasjon og utfordringer i barnehagen og skolen. KS har bidratt i kommisjonens viktige arbeid gjennom flere fora, blant annet SkoleSec-prosjektet. 

På webinaret 17. mars kl. 8.30-9.30 møter dere blant andre: 

  • Finn Myrstad, medlem i personvernkommisjonen og fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet 
  • Harald Torbjørnsen, daglig leder i KiNS – Foreningen for kommunal informasjonssikkerhet 
  • Veronica Buer, avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet 
  • Bidragsytere fra SkoleSec-prosjektet til KS 

Webinaret retter seg mot skoleeiere, skoleledere, rådgivere, personvernombud og andre som er opptatt av personvernet i skolesektoren.  

Mer informasjon og påmelding

KS utarbeidet oversikt for kommisjonen 

KS ved SkoleSec-prosjektet fikk i desember 2021 oppdrag fra personvernkommisjonen om å utarbeide en rapport med blant annet oversikt over omfanget av applikasjoner og systemer som elever og barn blir registrert i, hvilke prinsipielle spørsmål som reises og hvilke kriterier som legges til grunn i valg av ulike applikasjoner og systemer. KS ble også bedt om å drøfte utviklingen i skolen på lang sikt. 

Personvernkommisjonen løfter frem kommunenes varierende grad av ressurser og kompetanse, sammen med manglende sentrale føringer og veiledning, som hovedutfordringen for personvernet i skolen og barnehagen i dag.  

- Vi er glade for at personvernkommisjonen er så tydelig på utfordringenet i skole og barnehage i dag, og samtidig konkret på hvilke grep vi må ta sammen for å bedre personvernet til barna i tiden fremover, sier Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for Strategisk IKT og digitalisering i KS.