En av nøklene for å lykkes med å bedre IT-sikkerheten i skolene er å snakke et språk folk forstår.

Christian Sørbye Larsen

Lenkeblokk Icon Hør på podkasten her

SkoleSec-prosjektet ble startet kort tid etter at pandemien sendte elevene hjem til fjernundervisning. Mange kommuner måtte raskt skaffe og ta i bruk digitale verktøy og løsninger for å sikre at flest mulig elever fikk opplæring, til tross for at de ikke befant seg i klasserommet sammen med medelever og lærere.  
-Foreldre, lærere, skoleledere, skoleeiere og leverandører klarte på et utrolig vis å løse denne utfordringen, sier Christian Sørbye Larsen, leder for SkoleSec-prosjektet i KS og deltaker i podkasten.  

Ikke alt på plass  

- I ettertid har vi sett at mange av de løsningene som ble tatt i bruk ikke var godt nok designet og tilpasset for å ta vare på elevenes rett til privatliv og rett til å bestemme over egne personopplysninger, sier Sørbye Larsen. Mange løsninger som ble tatt i bruk sammenstiller opplysninger med andre datasett for å nå andre formål, og det er også kjent at opplysninger er solgt videre for markedsføringsformål. Human Rights Watch publiserte i mai i år en rapport som dokumenterer dette.  
-Denne rapporten og andre nyheter om personvern og informasjonssikkerhet i skolen denne sommeren viser at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder dette temaet, sier han.  

KS jobber for å gi kommunene verktøy 

SkoleSec-prosjektet har som mål å bistå kommuner med verktøy, kompetanse og veiledning slik at de kan gjøre riktige vurderingene knyttet til nye og eksisterende digitale løsninger. Mange av de utfordringer og prosesser som kommunene er stilt overfor er like, uavhengig av størrelse på kommunene, men kapasitet og ressurser er forskjellige. Derfor jobber også KS for å styrke samarbeid og samordning av det krevende arbeidet, slik at flest mulig elever får lik tilgang til trygg, tidsmessig og god digital opplæring. 

Det er viktig for KS å bringe dette budskapet ut.
- Det var derfor ikke vanskelig å takke ja til Atea sin invitasjon om stille opp i deres podkastserie «Før alarmen går, sier Christian Sørbye Larsen.