KS Læring er et kompetansefellesskap for strategisk kompetansestyring. Her deltar 270 000 ansatte, ledere og folkevalgte i kommunal sektor. KS Læring er i tillegg et styringssystem for kommunale ledere, og en felles delingsarena for over 7000 kompetansetiltak

Økning

I dag ligger årsabonnement på 5000 kroner + 0,95 kroner per innbygger. Fra 2020 økes grunnbeløpet til 5000 kroner + 2 kroner per innbygger for kommuner, mens grunnbeløpet er 5000 kroner + 1,2 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Innbyggertall hentes via SSB sin side for kommunefakta, jfr. https://www.ssb.no/kommunefakta

Årlig tilleggs abonnement for automatisk innlogging på jobb koster 18 000 kroner.

Årsabonnement 2020 inkluderer tilgang KS Læring med alle forfatterverktøy for ulike typer kompetansetiltak, samt tilgang til brukerstøtte.