Kommuner som ønsker det kan nå tilby den nye digitale tjenesten, noe som vil innebære en forenkling av søknadsprosessen.

- Tidligere måtte en selv finne ut hvor søknaden skulle sendes. Med den nye tjenesten vil søknaden bli sendt til rett instans enten det er til kommune, fylke eller til Vegvesenet, sier avdelingsdirektør i KS Astrid Øksenvåg.

Raskere saksgang
Med en digital søknadsprosess vil prosessen gå raskere.  Det er fordi løsningen vil sørge for å innhente tilstrekkelig informasjon slik at en slipper å ettersende manglende informasjon.

-Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning mellom søkere og vedtaksmyndighet, men også mellom forvaltningsnivåene kommune, fylke og stat, sier avdelingsdirektør i KS Astrid Øksenvåg

Enklere prosess
Når søkeren logger seg inn og oppgir hvilken eiendom det gjelder, kommer det opp et kart over det aktuelle området. Der må søkeren sette en markør på vegen der det er ønske om å bygge nærmere enn det byggegrensen tillater. Søknaden vil dermed tilføres data fra relevante registre hos blant annet Statens vegvesen og Kartverket. Sammen med opplysninger som viser hvordan tiltaket er tenkt plassert i forhold til vegen, sendes dette til aktuelle vedtaksmyndigheten.

Tre pilotkommuner
I utviklingen av den nye tjenesten har kommunene Os i Hordaland, Stjørdal og Bergen bidratt som pilotkommuner.  Nå er tjenesten åpen og tilgjengelig for alle kommuner.

– Vi gleder oss til å åpne tjenesten både for søkere og for kommunene. Vi håper og tror at alle kommer til å bli fornøyde, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen.

 Les mer om tjenesten her