Ofte stilte spørsmål

 • Når er de ulike fagsystemene klare til å kobles mot Fiks folkeregister?

  Kommunen/fylkeskommunen må selv ta kontakt med sine leverandører og be om nødvendige tilpasninger. KS har også dialog med leverandørene, og vi jobber med å få på plass en oversikt over når de ulike fagsystemene er tilpasset Fiks folkeregister.

 • Må vi som kommune/fylkeskommune bestille overgang til Fiks folkeregister hos leverandørene?

  Ja, kommunen/fylkeskommunen må selv ta kontakt med sine leverandører og be om nødvendige tilpasninger.

 • Hva koster det å ta i bruk Fiks folkeregister?

  Årspris 2021
  Kommuner med færre enn 10 000 innbyggere: 10 000 kr
  Kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere: 20 000 kr
  Kommuner med 50 000 eller flere innbyggere: 30 000 kr
  Fylkeskommuner: 30 000 kr

  Første halvår 2021 betaler dere halv pris for tjenesten. Prisen beregnes etter selvkost og tar utgangspunkt i de kostnadene KS har til drift, forvaltning og videreutvikling.

  Påkoblingskostnad
  Fiks folkeregister utvikles gjennom finansieringsordningen Digifin. Det betyr at utviklingskostnaden skal tilbakebetales til Digifin-ordningen når tjenesten tas i bruk av kommuner og fylkeskommuner. Ved påkobling til Fiks folkeregister får kommunen/fylkeskommunen derfor en engangskostnad.

 • Hva skal til for å koble seg opp mot Fiks folkeregister?

  våre nettsider finner dere informasjon om hvordan dere forbereder overgangen til Fiks folkeregister. Vi oppdaterer informasjonen når tjenesten er klar til bruk.

Har du andre spørsmål?

Fikk du ikke svar på det du lurte på, ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no