Med Fiks folkeregister søker kommunene sikkert i folkeregisteret og gjør uttrekk av opplysninger de har behov for. I tillegg er flere fagsystemer koblet til tjenesten. 

– Vi får gode tilbakemeldinger fra kommunene som har tatt løsningen i bruk. Spesielt legger mange vekt på at løsningen gir bedre informasjonssikkerhet og personvern. Det er også viktig for oss at løsningen fungerer like godt for alle kommuner, både små og store, sier Øksenvåg.

Blant de store kommunene som har tatt løsningen i bruk, er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Ålesund og Tromsø. Målet med Fiks folkeregister er at kommunene skal ha oppdatert informasjon fra folkeregisteret. Rett informasjon er viktig for å kunne gi gode tjenester til alle innbyggerne i landet.

– Nå som de store byene bruker Fiks folkeregister, er vi langt på vei til å nå dette målet – nå bor de fleste innbyggerne i en kommune med Fiks folkeregister, sier Øksenvåg.

Bedre kvalitet med fellesløsninger
Askøy kommune er blant kommunene som har deltatt i utviklingen av Fiks folkeregister, og som har tatt løsningen i bruk.
– Det er viktig for oss å delta aktivt og ta i bruk fellesløsninger når de finnes. Det vil trolig spare oss for tid og kostnader og gi bedre kvalitet på løsningene. Det er en stor fordel at kommunene samarbeider med KS om å utvikle løsningene, og at kommunenes behov kommer først, sier Arkadi Danilov, rådgiver innen digitalisering og virksomhetsarkitektur i Askøy kommune.

Han understreker betydningen av at kommunene har en felles dialog med leverandørene.

– Vi er glade for at KS har dialog med de ulike leverandørene som må tilpasse sine systemer, da slipper hver enkelt kommune å gjøre jobben hver for seg, sier Arkadi.

Leverandørene er i gang
Fra 1. januar 2022 må alle kommuner ha tilgang til det moderniserte folkeregisteret. For at kommunene skal få full tilgang via Fiks folkeregister, må også fagsystemleverandørene bygge funksjonalitet for å hente ut folkeregisterdata fra sine systemer. KS er i dialog med fagsystemleverandørene, og flere planlegger å legge til rette for Fiks folkeregister i løpet av året. Det gjelder blant annet Acos og Visma.

Det er imidlertid ikke alle leverandørene som er klare til nyttår. Dermed må kommunene fortsatt ha avtale med TietoEVRY om bruk av folkeregisteret fram til leverandørene har tilpasset sine systemer.  

– Moderniseringen av folkeregisteret innebærer store endringer og nye muligheter for mange aktører, og vi må ha forståelse for at det tar tid å få alt på plass. Den gode dialogen vi har med leverandørene gjør at vi har forventninger om at alle bruker Fiks folkeregister i løpet av det neste året, sier Øksenvåg.

Om Fiks folkeregister

  • Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret.
  • Løsningen ligger på Fiks-plattformen og er så langt tatt i bruk av 248 kommuner.
  • Nettsiden der ansatte kan hente opplysninger om personer, ble lansert i januar. Brukerne kan gjøre oppslag med fødselsdato, fødselsnummer, d-nummer og andre søkekriterier.
  • På nettsiden kan brukerne også lage lister over innbyggere basert på et eller flere kriterier. Innbyggerlisten vil være et datasett som kan åpnes i et regneark. Eksempel på bruk av denne tjenesten er å hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.
  • Oppslag for å hente opplysninger om en person fra folkeregisteret kan også gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer.
  • Løsningen har rollebasert tilgang, som gjør at kommunene kan styre hvem som har tilgang til hvilke opplysninger (dataminimering). 
  • Kommunen har tilgang til logg over alle oppslag og søk som gjøres.
  • KS har også utarbeidet maler kommunene kan ta utgangspunkt i når de gjør egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA).
  • Fiks folkeregister er utviklet med midler fra finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter (Digifin).

På Fiks-portalen finner dere mer informasjon om hvordan dere kommer i gang. Der finner dere også relevante avtaler og veiledere.

Ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no hvis dere har spørsmål om tjenesten.