Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten i saksbehandlingen. Fiks skatte- og inntektsopplysninger vil levere støtte til følgende kommunale tjenester:

  • redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO
  • boligsosialt arbeid (kommunal bolig og -bostøtte)
  • egenandel praktisk bistand og opplæring
  • egenandel langtidsopphold på institusjon