Fiks folkeregister ble lansert høsten 2020, og 228 kommuner bruker tjenesten i dag. På nettsiden kan ansatte hente opplysninger fra folkeregisteret ved å gjøre oppslag eller lage innbyggerlister. I tillegg kan fagsystemene hente opplysninger direkte med en maskin-til-maskin-integrasjon.

En viktig suksessfaktor for prosjektet Fiks folkeregister er tett samarbeid med kommunesektoren. KS, kommuner og fylkeskommuner har samarbeidet om å avklare behov, prioritere utviklingsoppgaver og kvalitetssikre løsningen. Samhandlingsforum er prosjektets felles møteplass. Det er dette møtet vi inviterer alle interesserte til å delta på torsdag 24. juni kl. 12 til 14.00.  

Hva skjer på møtet?
På møtet får du vite mer om løsningen og hvordan kommunene arbeider for å ta den i bruk. Du får også se hvordan samarbeidet fungerer i prosjektet, og mulighet til å stille spørsmål.

Agenda

  • Introduksjon til tjenesten Fiks folkeregister
  • Statusrapport fra prosjektet
  • Informasjon fra personvern og informasjonssikkerhet
  • Status fra samhandlingskommunene
  • Gjennomgang av aktuelle fokusområder
  • Spørsmål og svar for deltakere

Sett av tid i kalenderen
Møtet arrangeres på Teams torsdag 24. juni kl. 12 til 14.00.

Klikk på lenken for å delta på møtet.

Husk å legge møtet inn i kalenderen din.

Velkommen!

Les mer om Fiks folkeregister.