For innbyggerne innebærer feilen at besøk ikke vises på helsenorge.no, og at det dermed ikke er mulig å avbestille et besøk. Dette skjer i rundt 10 prosent av tilfellene. Hvis innbygger prøver å laste inn siden på nytt, er det imidlertid stor sjanse for at løsningen fungerer som den skal. 

 

Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett (NHN), kommuner som deltar i testing og EPJ-leverandørene jobber sammen for å finne årsaken og løse problemet i Digihelse. KS følger dette tett. Hvis dere har spørsmål om feilsituasjonen, ta gjerne kontakt på digihelse@ks.no.